Baby

Toto kapitálové životní pojištění je určeno všem rodičům, kteří chtějí vybavit svého potomka do života dostatečnou finanční částkou a zároveň ho zajistit v případě smrti rodiče následkem úrazu, kdy bude dítěti vyplacen trojnásobek základní pojistné částky. V době, kdy pojistná smlouva skončí, pojištěné dítě dostane jak pojistnou částku, tak i podíly na zisku. Díky dalším připojištěním budou Vaše děti zabezpečeny a chráněny i v případě úrazu nebo nemoci.

Nároky z pojištění:
1) pro případ smrti úrazem pojistníka (rodič, prarodič)- vyplatí se trojnásobek základní pojistné částky

2) pro případ dožití pojištěného (dítě) - vyplatí se pojistná částka a podíly na zisku

Volitelná připojištění

- připojištění ve prospěch dítěte
- připojištění trvalých následků úrazu
- připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plnění
- připojištění pro případ chirurgického zákroku
- připojištění denního odškodného při hospitalizace (úraz a/nebo nemoc)
- připojištění pro případ rekonvalescence (úraz a/nebo nemoc)
- připojištění pro případ zlomenin a popálenin
- připojištění pro případ konzultace a speciální hospitalizace - USA Klinika Plus- připojištění zdraví - ExtraMed

Vstupní věk* 
min 0, max. 14 let 

Pojistná doba 
10, 15, 20 let; do 18, 20, 21, 24, 25 let věku 

Frekvence placení 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

* U volitelných připojištění se může vstupní věk lišit.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Příběh pana Tomáše

Finanční jistota na krytí hypotéky

Příběh pana Tomáše
Příběh paní Kláry

Splnit si sny o bydlení

Příběh paní Kláry

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání