Kamarád

Kamarád je produkt pro všechny, kteří kladou důraz na zdraví a vzdělání svých dětí. Pojištění je možné sjednat jak v rizikové variantě (zaměřeno na pojistnou ochranu dítěte a dospělého) tak i v investiční variantě (pojistná ochrana rozšířena o investiční složku).

Charakteristika pojištění.

- pojištění pro 1 dítě a volitelně až 2 dospělé (nemusí být příbuzní),
- v pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte lze zvolit 1 ze 4 cenově zvýhodněných balíčků nebo libovolně kombinovat
  až 7 volitelných pojištění (již od 200 Kč/měsíčně),
- pojištění dítěte se automaticky sjednává bez zkoumání zdravotního stavu,
- u pojištění dospělého lze zvolit 1 ze 3 přednastavených balíčků, které kromě zproštění od placení pojistného
  obsahují i možnost vyplácení stipendia.

Něco speciálního

- automatické 2násobné navýšení pojistného plnění, pokud k úrazu dítěte dojde během školních prázdnin
  (vybraná pojištění),
- možnost výběru 1 ze 3 atraktivních bonusů k pojištění dítěte:

Start do života Začátky jsou vždy těžké, ale s námi Vám to půjde jedna radost. Na konci pojistné doby Vám vyplatíme bonus ve výši 10 % z pojistného zaplaceného za pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte.
Šťastná pětka Ne každá pětka je pohroma, u nás Vám na každé 5. výročí vyplatíme bonus 5 % z pojistného zaplaceného za pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte, pokud nenastala pojistná událost.
Kotva V bouřlivých vodách života potřebuje každý svou kotvu. V případě úmrtí obou rodičů následkem jedné pojistné události (např. dopravní nehoda) vyplatíme 500 000 Kč.

 

-ZDARMA: rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu apod.),
- zvýhodnění za bezeškodní průběh u dospělého – pokud nenastane pojistná událost, vrátíme na konci pojistné doby
  10 % zaplaceného pojistného za pojistnou ochranu dospělého,
- sleva na pojistném pro 2. a další dítě v rodině

Pří sjednání investiční varianty může klient v rámci produktu Kamarád volit ze široké nabídky investičních strategií pro investiční složku (klikněte – zde).

Volitelná připojištění

  • Trvalé následky úrazu s progresí
  • Následky úrazu
  • Závažná dětská onemocnění
  • Chirurgický zákrok
  • Hospitalizace
  • Ošetřovné
  • Doba nezbytné léčby úrazu

Pro popis jednotlivých pojištění dítěte klikněte – zde.

Počet pojištěných
- 1 hlavní pojištěné dítě, 0-2  vedlejší pojištění dospělí

Vstupní věk 
- dítě 0 - 15 let
- dospělí 16 - 65 let

Maximální věk při dožití 
- děti 25 let 
- dospělí - 75 let

Pojistná doba 
- do 18 - 25 let dítěte
- minimálně 10 let, u dospělých je pojistná doba vždy stejná jako u dětí  

Frekvence placení 
- měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání