Relax junior

Relax junior je kapitálové životní pojištění, které je určeno rodičům nebo prarodičům, kteří chtějí poskytnout svému dítěti nebo vnoučeti dostatečnou finanční částku do života, případně mu chtějí zajistit dostatečné vzdělání. V době, kdy skončí pojistná smlouva, pojištěné dítě dostane jak pojistnou částku, tak i podíly na zisku. Tento typ pojištění je vhodný pro vytvoření dostatečné finanční rezervy dítěti pro dobu studií nebo jako finanční pomoc při vstupu do života.

Příklad: Dívka Barborka, 2 roky

Prarodiče by rádi uložili prostředky do doby, než bude jejich vnučka plnoletá. Až dívka dosáhne věku 18 let, chtějí, aby jí bylo vyplaceno min. 500 000 Kč.

Doba trvání pojištění: do 18 let věku
Jednorázové pojistné:
390 781 Kč
Předpokládané zhodnocení investovaných rezerv:
3 % p.a.
Technická úroková míra: 
2,4 % p.a.
Pojistná částka pro případ dožití:
500 000 Kč

Až Barborka dosáhne věku 18 let bude jí vyplaceno 541 338 Kč*.

* Garantované zhodnocení je 2,4 %. Částka nad 500 000 Kč jsou podíly na zisku, které nejsou garantovány.

Vstupní věk 
min 0, max. 14 let 

Pojistná doba 
10, 15, 20 let; do 18, 20, 21, 24, 25 let věku 

Frekvence placení 
jednorázově 

 

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání