Pojištění zdraví ExtraMed

Díky unikátnímu pojištění ExtraMed Vám pomůžeme snáze překonat často velice nepříjemné období nemoci či úrazu. ExtraMed Vám poskytne rychlou finanční hotovost v situacích, kdy ji budete skutečně potřebovat.

ExtraMed je kompaktní balíček skládající se z 10 pojistných ochran:

1. Převoz pacienta lékařskou službou 

Pojistné plnění je poskytnuto pojištěnému také za pohotovostní převoz do nemocnice nebo mezi nemocnicemi (včetně letecké dopravy), a to až 3krát v jednom pojistném období.

2. Přijetí do nemocnice 

Pojištěnému se vyplácí pojistné plnění už při přijetí k pobytu v nemocnici, kde je následně hospitalizován.

3. Hospitalizace

Pojištěný má nárok na pojistné plnění formou denního odškodného, a to už od 1. dne hospitalizace v nemocnici!

4. Chirurgický zákrok

Pojištěnému se vyplácí pojistné plnění za chirurgický zákrok ve výši vypočtené procentem, které tomuto zákroku odpovídá. Utrpíte-li zlomeninu kosti, vyplácíme pojistné plnění automaticky, a to aniž by došlo k Vaší hospitalizaci.

5. Anestézie

Pojistné plnění je poskytnuto za lokální nebo celkovou anestézii, která je spojená s chirurgickým zákrokem, ve výši 25 % z pojistného plnění vyplaceného za provedený chirurgický zákrok.

6. Hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP)

Pojistné plnění je pojištěnému vyplaceno za každý den hospitalizace na jednotce intenzivní péče, a to až po dobu 30 dnů.

7. Rekonvalescence

Pojistné plnění za rekonvalescenci je pojištěnému poskytnuto za stejný počet dnů jako za hospitalizaci, bez ohledu na to, zda byl v pracovní neschopnosti či nikoliv!

8. Návštěva lékaře 

Po skončení hospitalizace má pojištěný nárok na pojistné plnění za zdravotní návštěvu lékaře.

9. Diagnostické vyšetření

Pojištěný má nárok na pojistné plnění za vyšetření vnitřních orgánů (ultrazvuk, tomografie čili CT, rentgen, magnetická rezonance) po skončení hospitalizace.

10. Lékařská konzultace

Pojištěný získá jako pojistné plnění přístup k lékařským konzultacím s renomovanými medicínskými centry v USA.

Pojistné programy

Pojistná ochrana / Program SILVER GOLD PLATINUM
Převoz pacienta lékařskou službou 600 Kč 1 000 Kč 1 600 Kč
Přijetí do nemocnice 600 Kč 1 000 Kč 1 600 Kč
Hospitalizace 300 Kč 500 Kč 800 Kč
Chirurgický zákrok do 6 000 Kč do 10 000 Kč do 16 000 Kč
Anestézie 25 % z operačního zákroku 25 % z operačního zákroku 25 % z operačního zákroku
Hospitalizace na JIP 300 Kč 500 Kč 800 Kč
Rekonvalescence 150 Kč 250 Kč 400 Kč
Návštěva u lékaře 300 Kč 500 Kč 800 Kč
Diagnostické vyšetření 300 Kč 500 Kč 800 Kč
Lékařská konzultace ano ano ano

 

Vstupní věk
dospělý: min. 15 let, max. 64 let 
dítě: min. 6 měsíců, max. 14 let 

Konec pojištění 
dospělý: 65 let
dítě: 18 let (25 let pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění)

Pojistná doba
1 rok 

Frekvence placení pojistného
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Příběh slečny Karolíny

Nechci nechat nic náhodě

Příběh slečny Karolíny
Příběh paní Evy

Nadstandardní zdravotní péče

Příběh paní Evy
Příběh pana Františka

Dárek, který vnoučata ocení

Příběh pana Františka

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání