Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace

V dnešní uspěchané době jsou jedním z největších nebezpečí úrazy, které přicházejí naprosto nečekaně, bez varovných příznaků. Mohou náhle a velmi výrazně snížit příjmy a zároveň prudce zvýšit osobní výdaje. Ale nejen úrazy, i onemocnění vyžadující hospitalizace nebo operaci mohou přinést nečekané vydání, proto je zde možnost pojištění chirurgického zákroku (drobných úrazů) a/nebo hospitalizace.

Pojistná ochrana

1) pro případ hospitalizace

- lze sjednat z důvodu úrazu a/nebo nemoci, nebo jen z důvodu úrazu

- při hospitalizaci v zemích EU je pojistné plnění dvojnásobné

- lze rozšířit o pojištění rekonvalescence následující po hospitalizaci

2) pro případ chirurgického zákroku

- lze sjednat z důvodu úrazu a/nebo nemoci, nebo jen z důvodu úrazu

- pojistná částka až 500 000 Kč - pojistnou událostí je rozuměna nejen klasická operace nutná z důvodu závažných zdravotních komplikací, ale především drobnější chirurgické zákroky, dále ošetření zlomenin a popálenin a další drobnější úrazy, případně nemoci

Pojistné částky

1) hospitalizace - až 5 000 Kč za den

2) chirurgický zákrok - až 500 000 Kč

Vstupní věk
dospělý: min. 15 let, max. 54 let (úraz a nemoc) / 74 let (úraz)
dítě: min. 3 měsíce, max. 14 let 

Konec pojištění
dospělý: 60 let (úraz a nemoc), 75 let (úraz) 
dítě: 18 let (25 let pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění)

Pojistná doba 
1 rok 

Frekvence placení pojistného 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně 

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Nabídka pojištění

Řešení pro jednotlivce

Příběh slečny Karolíny

Nechci nechat nic náhodě

Příběh slečny Karolíny

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání