Pojištění pro případ zlomenin a popálenin

Popálenina či zlomená kost může, ale nemusí, zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci, avšak vždy představuje velmi nepříjemný zásah do života pojištěného. Pojištění pro případ zlomenin a popálenin zaručuje pojištěnému finanční pomoc určenou na zvýšené výdaje vyvolané úrazem, při kterém došlo ke zlomenině nebo popálení. 

Pojistná ochrana

Pojistné plnění z tohoto pojištění je vypláceno na základě diagnózy zlomeniny či popáleniny způsobené úrazem, a to bez ohledu na existenci trvalých následků těchto událostí.

Pojistné částky

Pojištění pro případ zlomenin a popálenin nabízí možnost sjednat si atraktivní pojistnou ochranu.

Pojistné částky lze sjednat až do 200 000 Kč.

Vstupní věk 
dospělí: min. 15 let, max. 74 let
děti: min. 3 měsíce, max. 14 let

Konec pojištění 
dospělý: 75 let 
dítě: 18 let (25 let pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění)

Pojistná doba
1 rok 

Frekvence placení pojistného
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Životní pojištění

Péče o Vaše blízké

Životní pojištění
Pojištění pro děti

Ochrana pro nejmenší

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání