Úrazové pojištění Řidič

Od chvíle, kdy automobil zabil před více než 110 lety prvního člověka, má už na kontě miliony obětí. Automobil se tak stává jedním z nejvýkonnějších "zabijáků" lidstva a "zbraní hromadného ničení".

Úrazové pojištění Řidič je jedinečný pojistný produkt, který se zaměřuje na krytí rizik spojených se silničním provozem. Pojištění Řidič je určeno pro všechny účastníky silničního provozu, jak aktivní, tak pasivní, např. řidiče motorových vozidel, spolujezdce, cyklisty, chodce a další.

Pojistná ochrana 

Všechny programy nabízejí velmi vysokou pojistnou ochranu v případě nejzávažnějších následků dopravních nehod, tzn. pojištění pro případ:

- smrti následkem úrazu
- trvalých následků úrazu

Pojistné plnění

Jednonásobek sjednaných pojistných částek 

- pro případ následků běžných úrazů

Dvojnásobek sjednaných pojistných částek 

- pro případ následků úrazů vzniklých v důsledku dopravní nehody

Trojnásobek sjednané pojistné částky 

- pro případ smrti následkem úrazu při dopravní nehodě obou rodičů 

Pojistné programy

Pojistný program JEDNONÁSOBEK (úrazy) DVOJNÁSOBEK (úrazy následkem dopravní nehody) TROJNÁSOBEK (smrt úrazem obou rodičů následkem stejné dopravní nehody)
Smrt úrazem Trvalá invalidita úrazem Smrt úrazem Trvalá invalidita úrazem Smrt úrazem
STANDARD I 400 000 400 000 800 000 800 000 1 200 000
STANDARD II 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000
SILVER I 400 000 800 000 800 000 1 600 000 1 200 000
SILVER II 500 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000
GOLD I 800 000 1 200 000 1 600 000 2 400 000 2 400 000
GOLD II 1 000 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000

Poznámka: pojistné částky jsou v Kč

Vstupní věk 
min. 18 let, max. 74 let

Konec pojištění 
75 let

Pojistná doba
1 rok  

Frekvence placení pojistného
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Příběh slečny Karolíny

Nechci nechat nic náhodě

Příběh slečny Karolíny
Příběh pana Tomáše

Finanční jistota na krytí hypotéky

Příběh pana Tomáše
Pojištění pro děti

Ochrana pro nejmenší

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání