Pojištění pro případ smrti následkem úrazu

Následky úrazu, které posléze zapříčiní i smrt, se často mohou projevit až po nějaké době. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu je především ochranou ve prospěch osob finančně závislých na pojištěném, jimž je určena výplata pojistného plnění. Vzhledem k vysokému počtu osob, které každoročně přicházejí v České republice o život právě následkem úrazu (například při dopravních nehodách), je pojištění smrtelného úrazu velmi důležitou součástí každého úrazového pojistného programu. Na rozdíl od úmrtí následkem nemoci nebo věku je smrtelný úraz opravdu záležitostí nepředvídatelnou a nečekanou, proto je toto pojištění velmi aktuální pro každého, nejen pro živitele rodiny...

Pojistné částky

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu nabízí možnost sjednat si skutečně vysokou a odpovídající pojistnou ochranu.

Maximální pojistné částky lze sjednat podle individuálních potřeb pojištěného.

Vstupní věk
min. 15 let, max. 74 let

Konec pojištění
max. 75 let (80 let, pokud je uzavřeno jako připojištění k investičním životním produktům)

Pojistná doba
1 rok  

Frekvence placení pojistného 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Příběh paní Evy

Nadstandardní zdravotní péče

Příběh paní Evy
Životní pojištění

Péče o Vaše blízké

Životní pojištění

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání