Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

Potenciální rizika nás provázejí na každém kroku a my se jich nemůžeme zcela vyvarovat. Co však můžeme, je chovat se zodpovědně vůči svým nejbližším a samozřejmě i vůči sobě samým. Kvalitní úrazové pojištění, speciálně zaměřené na krytí trvalých následků úrazu je odpovídajícím řešením. Pojistné plnění, které Vám bude v případě pojistné události vyplaceno, pomůže Vám i Vaší rodině překonat nejobtížnější období, kdy se můžete ocitnout bez finančních prostředků.

Pojistná ochrana

1) neprogresivní pojistné plnění
2) progresivní pojistné plnění
(čím vyšší tělesné poškození, tím vyšší pojistné plnění)   

 - až 2,5násobek sjednané pojistné částky (250 %)                          

 - až 5násobek sjednané pojistné částky (500 %) 

Progresivní pojistné plnění - postup při výpočtu pojistného plnění

Varianta 1:

Plnění do výše až 500 % základní pojistné částky

Výše ztráty (Z) % Plnění ve výši ztráty z PČ (%)
  0 % - 20 % Z
21 % - 40 % 3 x Z - 40 %
41 % - 60 %   5 x Z - 120 %
61 % - 80 %   7 x Z - 240 %
  81 % - 100 %   9 x Z - 400 %

 

Varianta 2:

Plnění do výše až 250 % pojistné částky

Výše ztráty (Z) % Plnění ve výši ztráty z PČ (%)
  0 % - 25 % Z
26 % - 50 % 2 x Z - 25 %
51 % - 75 % 3 x Z - 75 %
  76 % - 100 %   4 x Z - 150 %

 

Pojistné částky

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu poskytuje variabilní nastavení typu pojistné ochrany (progresivní, neprogresivní pojistné plnění) a možnost sjednat si odpovídající výši pojistné ochrany.

Pojistné částky lze sjednat podle individuálních potřeb pojištěného.

Vstupní věk
dospělý: min. 15 let, max. 74 let
dítě: min. 3 měsíce, max. 14 let 

Konec pojištění 
dospělý: 75 let (80 let, pokud je sjednáno jako připojištění k investičním životním produktům)
dítě: 18 let (25 let, pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění)

Pojistná doba 
1 rok 

Frekvence placení pojistného 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně 

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.