USA Klinika Plus

V případě nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu Vám pojišťovna MetLife nabízí přístup k lékařským konzultacím s významnými medicínskými centry v USA. Ve spolupráci s mezinárodním partnerem, který se specializuje na zprostředkování lékařských konzultací, Vám produkt USA Klinika Plus zajistí nárok na dvě konzultace za rok (a celkově 6 konzultací po dobu trvání pojistné smlouvy).

Pojistná ochrana

1) lékařská konzultace

2) v případě následné speciální hospitalizace 500 Kč denního odškodného

Prostřednictvím pojištění USA Klinika Plus Vám budou specialisté k dispozici v případě tak závažných onemocnění, jako jsou:

rakovina • infarkt myokardu • cévní mozková příhoda • ochrnutí •  selhání ledvin • zánětlivé onemocnění střev • koma • roztroušená skleróza • těžké popáleniny • chronický zánět jater • cukrovka • transplantace životně důležitých orgánů • jiné podobně život ohrožující zdravotní stavy nebo nemoci

Jak získat lékařskou konzultaci?

Zakoupením pojištění USA Klinika Plus a následným nárokem na pojistné plnění podle platných pojistných podmínek. Smluvní partner projektu USA Klinika Plus, který pro Vás bude lékařskou konzultaci zprostředkovávat, připraví ve spolupráci s Vámi potřebnou zdravotní dokumentaci, zabezpečí její překlad a zaslání do USA. Specialisté z vybraných institucí prostudují výsledky Vašich vyšetření a poskytnou své odborné stanovisko s cílem doporučit Vašemu ošetřujícímu lékaři vhodný způsob léčby.

V případě hospitalizace v České republice nebo kdekoliv na světě z důvodu vážné nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu, v souvislosti s nímž byla lékařská konzultace poskytnuta, Vám MetLife pojišťovna vyplatí denní odškodné 500 Kč.

Jak požádat o lékařskou konzultaci? (POUZE PRO POJIŠTĚNÉ)

1. V případě akutního, komplikovaného a vážného zdravotního stavu nebo nemoci, které jsou kryté připojištěním USA Klinika Plus, kontaktujte, prosím, smluvního partnera projektu USA Klinika Plus  (dále jen zástupce) na níže uvedené adrese. Při prvním kontaktu je potřebné již zmíněnému zástupci poskytnout základní informace o důvodu pro poskytnutí lékařské konzultace, základní informace o Vašem zdravotním stavu, a kontakt na Vás či Vašeho ošetřujícího lékaře.

2. Tento zástupce s Vámi poté bude spolupracovat při přípravě potřebné zdravotnické dokumentace, která má být zaslána do USA. V souvislosti s přípravou Vám budou poskytnuty všechny potřebné tiskopisy. V tomto okamžiku bude velmi důležitá Vaše pomoc i pomoc Vašeho ošetřujícího lékaře.

3. Čas potřebný na vypracování lékařské zprávy závisí především na kompletním vyplnění žádosti. Cílem je poskytnout konzultujícím lékařům všechny informace potřebné k tomu, aby jejich lékařská zpráva byla co nejpodrobnější a nejpřesnější, bez potřeby dodatečného vysvětlování. Proto je důležité, aby byly zástupci poskytnuty všechny dostupné informace ze zdravotních záznamů týkajících se vyšetřované nemoci nebo zdravotního stavu, stejně tak i výsledky všech potřebných lékařských vyšetření, které určují povahu, závažnost a charakteristiku vyšetřované nemoci nebo zdravotního stavu.

4. Zástupce zajistí překlad příslušné zdravotní dokumentace do anglického jazyka (na základě žádosti pojištěného) a zabezpečí jeho odeslání do USA. V případě potřeby zabezpečí doplnění chybějících informací.

5. Vypracovaná lékařská zpráva bude z USA zaslána zástupci, který zabezpečí její překlad do českého jazyka a následně ji doručí Vám či Vašemu ošetřujícímu lékaři.

Smluvní partner projektu USA Klinika Plus (POUZE PRO POJIŠTĚNÉ)

MUDr. Václav Beneš
V Celnici 1028/10, 117 21  Praha 1
Tel.: +420 602 302 232

Vstupní věk
dospělý: min. 15 let, max. 64 
dítě: min. 6 měsíců, max. 14 let 

Konec pojištění
dospělý: 65 let 
dítě: 18 let (25 let pokud je uzavřeno jako připojištění k životnímu pojištění)

Pojistná doba 
1 rok   

Frekvence placení pojistného 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně 

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Příběh slečny Karolíny

Nechci nechat nic náhodě

Příběh slečny Karolíny
Příběh paní Evy

Nadstandardní zdravotní péče

Příběh paní Evy
Životní pojištění

Péče o Vaše blízké

Životní pojištění

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání