Pojištění úrazů a závažných onemocnění VitaLife

Závažná onemocnění jsou u žen i mužů v České republice diagnostikována stále častěji a jejich léčba je obvykle velmi nákladná. MetLife pojišťovna má pro Vás nabídku pojištění VitaLife, které se vztahuje až na 32 nejčastějších závažných onemocnění a úrazů včetně rakoviny.

Víte, že podle statistik závažných onemocnění v České republice:

-  ročně rakovinou onemocní více než 65 000 lidí a podlehne jí téměř 28 000 lidí?

-  skleróza multiplex je nejčastější nervové onemocnění mezi 20. a 40. rokem života?

-  Parkinsonova nemoc patří mezi nejčastější onemocnění mezi 50. a 60. rokem života?

-  počet nádorových onemocnění vzrostl za posledních 20 let o více než 100 %?  

Zdroj: www.uzis.cz

Varianty pojistné ochrany

1) rakovina 

nebo

2) 32 závažných onemocnění a úrazů:

Rakovina • Infarkt myokardu • Cévní mozková příhoda • By-pass chirurgie koronárních cév • Selhání ledvin • Aplastická anemie • Slepota • Terminální/konečné stadium selhání plic • Terminální/konečné stadium selhání jater • Koma • Hluchota (ztráta sluchu) • Operace srdeční chlopně • Ztráta řeči • Závažné popáleniny • Transplantace životně důležitých orgánů a transplantace kostní dřeně • Roztroušená skleróza • Ochrnutí končetin (ztráta schopnosti používat končetiny) • Parkinsonova nemoc • Operace aorty • Alzheimerova nemoc/těžká demence (před věkem 60 let) • Fulminantní hepatitida • Primární plicní hypertenze • Terminální onemocnění • Nezhoubný nádor na mozku • Encefalitida • Poliomyelitida • Bakteriální meningitida • Závažné poranění hlavy • Apalický syndrom • Další závažné choroby věnčitých (koronárních) tepen • Progresivní sklerodermie • Systémový Lupus Erytematodes s postižením ledvin

Pojistné částky

Pojištění VitaLife nabízí možnost sjednat si pojistnou ochranu odpovídající náročnosti možného léčení těchto velmi závažných onemocnění a úrazů.

Pojistné částky až do 6 000 000 Kč

Vstupní věk 
min. 18 let, max. 64 let 

Konec pojištění 
65 let 

Pojistná doba 
1 rok 

Frekvence placení 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.

Příběh slečny Karolíny

Nechci nechat nic náhodě

Příběh slečny Karolíny
Příběh pana Františka

Dárek, který vnoučata ocení

Příběh pana Františka

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání