FairLife

Flexibilní pojištění, které se přizpůsobí Vašim aktuálním nárokům a potřebám. FairLife je určen pro všechny, kteří kladou důraz na poskytovanou pojistnou ochranu.

Program MetLife Fair

MetLife odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěného dospělého.

Slevy se týkají:

Program MetLife Fair - slevy se týkají

Něco speciálního

- Sleva za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 %,

- Balíček Úvěrové asistence – zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění) s klesající pojistnou částkou na individuálně stanovenou dobu,

Pojištění spojených životů – sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence,

Trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (850 %) a pamětí,

- Opce – možnost v budoucnu zvýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu,

- Možnost asistenčních služeb zdarma pro každé pojištěné dítě,

- Pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu).

Výhody pojištění -

-Pojištění smrti s minimálními výlukami,

- Vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění,

- Kombinuje pevné a klesající pojistné částky, denní dávky a penze tak, aby si každý nastavil pojistnou ochranu přesně podle svých představ,

- Každé jednotlivé pojištění si nastavíte na požadovanou pojistnou dobu,

- Možnost příspěvků zaměstnavatele,

- Krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného,

- Možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem,

- Možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy.

Výplata z pojištění

Hlavní pojištěný:

 • pro případ dožití - bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění,
 • pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena pevná složka pojistné částky pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší, a dále klesající složky pojistné částky pro případ smrti (pokud byly sjednány).

Vedlejší pojištěný:

 • pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti.

Pojištěné děti:

 • pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena pojistná částka pro případ smrti ve výši 25 000 Kč.

Mimořádné vklady

 

- V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy FairLife formou mimořádného pojistného.

- Mimořádné pojistné je možné vložit do vybrané investiční strategie a prostředky dále zhodnocovat.

- Mimořádné pojistné je možné kdykoliv vybrat.*

* Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Klient může v rámci produktu FairLife volit ze široké nabídky investičních strategií pro běžné i mimořádné pojistné – klikněte ZDE.

Volitelná připojištění

 • Smrt úrazem
 • Náhlá smrt
 • Sirotčí plnění
 • Smrt při dopravní nehodě
 • Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí
 • Následky úrazu
 • Invalidita 1+2+3
 • Invalidita 2+3
 • Invalidita 3
 • Invalidita 4
 • Závažná onemocnění Standard
 • Závažná onemocnění Standard Plus
 • Závažná onemocnění Premium
 • Karcinom in situ
 • Závažné komplikace cukrovky
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Chirurgický zákrok
 • Chirurgický zákrok po úrazu
 • Hospitalizace
 • Hospitalizace po úrazu
 • Rekonvalescence
 • Rekonvalescence po úrazu
 • Pracovní neschopnost
 • Pracovní neschopnost po úrazu
 • Doba nezbytné léčby úrazu
 • Zproštění od placení pojistného
 • Úvěrová asistence
 • Opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumání zdravotního stavu

Pro popis jednotlivých připojištění dospělého klikněte ZDE.

Volitelná připojištění dítěte

 • Smrt úrazem
 • Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí
 • Následky úrazu
 • Chirurgický zákrok
 • Chirurgický zákrok po úrazu
 • Hospitalizace
 • Hospitalizace po úrazu
 • Rekonvalescence
 • Rekonvalescence po úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Doba nezbytné léčby úrazu
 • Závažná dětská onemocnění
 • Závažná dětská onemocnění Premium
 • Invalidita dítěte
 • Snížená soběstačnost dítěte

Pro popis jednotlivých připojištění dítěte klikněte ZDE.

 

 

 

 

Počet pojištěných

- 1 hlavní pojištěný (dospělý)

- 1–6 vedlejších pojištěných (dospělý nebo dítě)

Vstupní věk

- Hlavní pojištěný (dospělý): 16–70 let

- Vedlejší pojištěný (dospělý): 16–70 let

- Pojištěné děti: 0–15 let

Pojistná doba

- Hlavní pojistná doba: min. 10 let, max. do 80 let věku hlavního pojištěného

- Pojištěné děti: min. 5 let, max. do věku 25 let pojištěného dítěte

- Každé sjednávané pojištění může mít individuálně stanovenou pojistnou dobu

Frekvence placení pojistného

- měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně