Základní údaje o společnosti

Mezinárodní zastoupení nadnárodní pojišťovací společnosti MetLife, Inc. v České republice od roku 2015 reprezentují 2 právní subjekty, a to MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČ 03926206, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00  Praha 1 a MetLife Europe Insurance Limited, pobočka pro Českou republiku, IČ 03926079, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00.

Bližší informace pro obě pobočky najdete níže:

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku 

Obchodní jméno: MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku 

Obchodní značka: MetLife 

Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 25. března 2015

Sídlo společnosti:

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku | Purkyňova 2121/3 | 110 00 | Praha 1 | F +420 227 111 777 | info@metlife.cz | www.metlife.cz | IČ: 03926206

Zapsaná v OR vedeném MS V Praze | sp.zn. A77032

Předmět činnosti:

 - provozování pojišťovací činnosti v oblasti životního pojištění pro třídy I, III, IV a VI dle rámcových předpisů Evropských společenství (životní pojištění) 

-  provozování pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění pro třídy I a II dle rámcových předpisů Evropských společenství (neživotní pojištění)

Vedoucí odštěpného závodu:

Mario Valdes

Zřizovatel odštěpného závodu:

MetLife Europe d.a.c.
Dublin, Lower Hatch Street, 20 on Hatch , Irsko
Registrační číslo: 415123
Právní forma: společnost s ručením omezeným na akcie
zapsána v irském obchodním rejstříku

MetLife Europe Insurance Limited, pobočka pro Českou republiku 

Obchodní jméno: MetLife Europe Insurance Limited, pobočka pro Českou republiku 

Obchodní značka: MetLife 

Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 25. března 2015

Sídlo společnosti:

MetLife Europe Insurance Limited, pobočka pro Českou republiku | Purkyňova 2121/3 | 110 00 | Praha 1 | F +420 227 111 777 | info@metlife.cz | www.metlife.cz | IČ: 03926079

Zapsaná v OR vedeném MS V Praze | sp.zn. A77033

Předmět činnosti:

 - provozování pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění pro třídy 1, 2, 8, 9, 16 a 18 dle rámcových předpisů Evropských společenství (neživotní pojištění)

Vedoucí odštěpného závodu:

Mario Valdes

Zřizovatel odštěpného závodu:

MetLife Europe d.a.c.
Dublin, Lower Hatch Street, 20 on Hatch , Irsko
Registrační číslo: 472350

Právní forma: společnost s ručením omezeným na akcie
zapsána v irském obchodním rejstříku