Skip Navigation

Životní pojištění

Životní pojištění Vám pomůže postarat se o své nejbližší, umožní Vám překonat a udržet si svůj životní standard v případě, že se stane něco nepředvídatelného, ať už Vám nebo Vašemu partnerovi.
  • Pojištění rizik pro celou rodinu.
  • Pomůže Vám zajistit krytí hypotéky či úvěru v případě závažných situací.
  • Může Vám pomoci nashromáždit finanční prostředky na vzdělání dětí a vnoučat a v neposlední řadě zajistí Vám i partnerovi další příjem na přilepšenou po ukončení aktivní pracovní činnosti.
  • Finanční zajištění pozůstalých v případě úmrtí živitele rodiny.

Nabídka životních pojištění

Garde

Investiční nebo rizikové životní pojištění určené pro hlavního pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.

InvestLife

InvestLife je investiční životní pojištění zaměřené převážně na vytváření tzv. kapitálové hodnoty pojištění.

FairLife

Investiční životní pojištění určené pro hlavního pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.

Vision

Investiční životní pojištění určené pro hlavního pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.

BalanceLife

Jednorázové investiční životní pojištění s širokou paletou připojištění a s možností připojištění až 5 osob.

Pojištění úrazu a nemoci Kombi

Pojištění úrazu a nemoci pro případ vážných i méně vážných rizik. Můžete s ním zabezpečit až sedm osob najednou. 

Pojištění pro děti Kamarád

Kamarád, to je pojištění, které se postará o vaše děti až do jejich 26 let. Lze si zvolit pouze rizikovou variantu nebo pojištění doplněné o investiční složku.

Základní typy životního pojištění

Investiční životní pojištění Collapsed Expanded

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do investičních strategií, kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem investičního životního pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit.

Rizikové životní pojištění Collapsed Expanded

Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smouvy není vyplaceno žádné plnění (produkt neobsahuje spořící složku).

Pojištění nemoci a úrazu Collapsed Expanded

Pojištění zahrnuje menší nebo vážnější nemoci a úrazy, které se nevyhýbají nikomu. Obzvlášť vážný úraz s trvalými následky může znamenat velký zásah nejen do vašeho životního tempa, ale také do života celé vaší rodiny. Bohužel i smrtelné úrazy přicházejí nenadále a bez varování. Velkou zátěží ovšem můžou být i méně vážné situace, např. dlouhodobější pobyt v nemocnici nebo v pracovní neschopnosti, které se také výrazně podepíšou na vašich příjmech či rodinném rozpočtu. Kromě úrazů také nemoci a různé zdravotní komplikace mají výrazný dopad na vaše plány, vaši finanční situaci a také na celou vaši rodinu. Ať už se jedná o závažná onemocnění, invaliditu z nejrůznějších příčin, chirurgický zákrok nebo pobyt v nemocnici, všechny tyto události vás dokáží vyřadit z pracovního procesu na měsíce nebo dokonce i roky. Z toho důvodu se vyplatí nenechat nic náhodě a sjednat pojištění sobě i svým nejbližším. Nabízíme široké možnosti pojistné ochrany proti nejrůznějším nebezpečím, které si nastavíte přesně podle svých představ. Je možné nakombinovat pevné i klesající pojistné částky či denní dávky přesně podle svých potřeb. Každé pojištění si individuálně nastavíte na požadovanou dobu.

Pojištění pro děti Collapsed Expanded

Pojištění pro děti zahrnuje pojištění Vašich dětí nebo vnoučat, které jsou ve Vašem životě bezpochyby to nejdůležitější a nejcennější. Každý z nás si přeje, aby již od malička žily v bezpečí a byly chráněny před životními nepříjemnostmi a úrazy. Určitě také chcete, aby při prvních samostatných rozhodnutích v životě měly k dispozici finanční prostředky. Tuto péči a ochranu jim můžete snadno poskytnout prostřednictvím rozmanitých pojištění pro děti od pojišťovny MetLife. Všem dětem po celé jejich neposedné dětství hrozí různé životní nepříjemnosti a především nebezpečí úrazů, ať už lehčí nebo těžší podoby. Ideálním řešením je sjednání pojištění pro děti. Pojišťovna MetLife nabízí pojištění Kamarád, které Vašemu dítěti poskytne finanční ochranu pro případ úrazu nebo nemoci a zároveň mu vytvoří finanční rezervu pro dobu studií nebo finanční pomoc při vstupu do samostatného života.