Skip Navigation

BalanceLife

Chcete zabezpečit všechny členy rodiny tak, abyste si mohli v klidu užívat života a zároveň si vytvořili finanční rezervy do budoucna? Pojištění BalanceLife vám s tím pomůže.
Základní parametry a kdo jej může sjednat

Pojištění BalanceLife nabízí kombinaci životního pojištění a úrazového připojištění pro vás a dalších až pět osob s tím, že jedna pojistná smlouva platí pro všechny členy rodiny.

Jedná se o jednorázové investiční životní pojištění, které poskytuje širokou paletu pojistné ochrany pro jednotlivé členy rodiny a poskytuje rozšířenou nabídku investičních strategií. Pojištění BalanceLife se umí plně přizpůsobit vašim potřebám.

Výhody pojištění

  • Hlavní pojištěný může být dospělá osoba nebo dítě.
  • Široká paleta pojistné ochrany.
  • Možnost mimořádných výběrů z pojištění.1
Prohlédněte si naše investiční strategie

Výplata z pojištění

Hlavní pojištěný
  Vstupní věk 16–65 let Vstupní věk 65–75 let Dítě
Případ smrti Lze volit ze dvou variant pojistné ochrany - buď bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální hodnota účtu pojištění (podle toho, která hodnota bude vyšší), anebo bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti v součtu s aktuální hodnotou účtu pojištění. Bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti v součtu s aktuální hodnotou účtu pojištění.
Případ dožití Bude vyplacena aktuální hodnota účtu pojištění.  

Připojištění

Parametry pojištění

Jaký je počet pojištěných? Collapsed Expanded
  • 1 hlavní pojištěný (dospělý nebo dítě)
  • 0-5 pojištěných osob (vedlejší pojištěný dospělý nebo pojištěné děti)
Jaký je vstupní věk? Collapsed Expanded
  • Dospělí: 16-75 let
  • Děti: 0-15 let
Jaká je pojistná doba? Collapsed Expanded
  • Dospělí - min. 5 let, max. do 85 let věku pojištěného
  • Děti - min. 5 let, max. do 25 let pojištěného dítěte
Jaká je frekvence plateb? Collapsed Expanded
  • Jednorázově

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

1 Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.