Skip Navigation

Připojištění pro dítě

Trvalé následky úrazu Collapsed Expanded

Pojistná ochrana se vztahuje na veškeré trvalé následky způsobené úrazem dítěte. Vyplacena je částka odpovídající příslušnému procentu z pojistné částky, která byla pro toto připojištění sjednána..

Proč právě pro Vaše dítě?

Úraz dítěte, který způsobí trvalé následky, je noční můrou všech rodičů. Pokud by k takové situaci došlo, chcete mít jistotu, že budete mít dostatek financí na realizaci všech potřebných změn, které takové okolnosti vyžadují (např. úpravy domácnosti)..

Trvalé následky úrazu s progresí Collapsed Expanded

Pojistná ochrana rizika veškerých trvalých následků způsobených úrazem dítěte – při těch nejzávažnějších vyplatíme až 500 % sjednané pojistné částky.

Proč právě pro Vaše dítě?

Úraz dítěte, který způsobí trvalé následky, je noční můrou všech rodičů. Pokud by k takové situaci došlo, chcete mít jistotu, že budete mít dostatek financí na realizaci všech potřebných změn, které takové okolnosti vyžadují (např. úpravy domácnosti).

Následky úrazu Collapsed Expanded

Rychlé finanční plnění bezprostředně po úrazu dítěte bez ohledu na to, zda zanechá trvalé následky či nikoli. Pojistná ochrana nejen vážných, ale i drobnějších úrazů, jako jsou například zlomeniny nebo popáleniny..

Proč právě pro Vaše dítě?

Děti jsou velmi často neposedné, proto jim zabezpečte pojistnou ochranu rizika zlomenin a dalších úrazů, které sice nemusí zanechat trvalé následky na zdraví, ale přesto jsou vždy nepříjemnou komplikací..

Chirurgický zákrok Collapsed Expanded

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu a/nebo nemoci vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v Oceňovací tabulce pro toto pojištění.

Proč právě pro Vaše dítě?

Úrazy a nemoci vyžadující operaci dítěte mohou přinést nečekané výdaje do domácnosti, proto v případě chirurgického zákroku určitě oceníte využití finanční pomoci z tohoto pojištění.

Chirurgický zákrok po úrazu Collapsed Expanded

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v Oceňovací tabulce pro toto pojištění.

Proč právě pro Vaše dítě?

Úrazy vyžadující operaci dítěte mohou přinést nečekané výdaje do domácnosti, proto v případě chirurgického zákroku určitě oceníte využití finanční pomoci z tohoto pojištění.

Hospitalizace Collapsed Expanded

V případě hospitalizace dítěte bude za každý den jejího trvání vyplacena sjednaná denní dávka.

Speciální bonus: Pokud k hospitalizaci dítěte dojde ve státě EU (mimo ČR), vyplatíme 2násobné plnění.

Proč právě pro Vaše dítě?

Pobyt v nemocnici je nečekanou změnou, která není příjemná pro vás ani pro vaše dítě. Navíc dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení může být i finančně náročný. Pojistné plnění z pojištění hospitalizace vám pobyt může zpříjemnit, např. přispěje na příplatek za nadstandardní pokoj pro vaše dítě, případně pro jeho doprovod.

Rekonvalescence Collapsed Expanded

Doplňuje a rozšiřuje pojištění Hospitalizace, protože i po ukončení hospitalizace dítěte je často potřebné doléčení v domácím prostředí. Pokud k takové situaci dojde, poskytneme pojistné plnění za dobu rekonvalescence dítěte.

Proč právě pro Vaše dítě?

Rekonvalescence dítěte následující po jeho hospitalizaci je sice v teple domova, ale nepatří k nejlevnějším. Pojistné plnění vám pomůže zafinancovat např. léky nebo rehabilitační pomůcky pro ošetřované dítě, případně částečně kompenzovat výpadek vašich příjmů z důvodu jeho rekonvalescence.

Doba nezbytné léčby úrazu Collapsed Expanded

Poskytuje dítěti pojistnou ochranu následků úrazu v závislosti na délce doby nezbytné léčby úrazu bez ohledu na to, zda jsou tyto následky úrazu trvalé nebo nikoli. Pojistným plnění je sjednaná denní dávka za každý den nezbytné léčby.

Proč právě pro Vaše dítě?

V dnešní uspěchané době je jedním z největších nebezpečí úraz, který přichází naprosto nečekaně, bez varovných příznaků. I v případě úrazu dítěte může náhle a velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň prudce zvýšit osobní výdaje. Pojistné plnění pomůže financovat výdaje spojené s dobou nezbytné léčby po úrazu dítěte a kompenzovat výpadek vašich příjmů z důvodu jeho ošetřování.

Zlomeniny a popáleniny Collapsed Expanded

Popáleniny a zlomeniny představují nepříjemný zásah do života pojištěného. Toto pojištění se vztahuje na zlomeniny či popáleniny, které vznikly následkem úrazu.

Proč právě pro Vaše dítě?

Popáleniny či zlomeniny mohou zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci. Pojistné plnění můžete využít na případnou léčbu nebo případně částečně může kompenzovat vypadek vašich příjmů, když se budete o vaše dítě starat.