Skip Navigation

Připojištění pro dospělé

Smrt úrazem Collapsed Expanded

V případě smrti pojištěného úrazem je vyplacena obmyšleným osobám sjednaná pojistná částka pro toto připojištění.

Proč právě pro Vás?

Pohybujete se v rizikovém prostředí a chcete své blízké zajistit tak, aby je kromě Vaší ztráty nezasáhla navíc ještě ztráta životní úrovně či střechy nad hlavou.

Následky úrazu Collapsed Expanded

Rychlé finanční plnění bezprostředně po úrazu bez ohledu na to, zda zanechá trvalé následky či nikoli.

Pojistná ochrana nejen vážných, ale i méně vážných úrazů, jako jsou například zlomeniny nebo popáleniny.

Zvýhodnění za bezeškodní průběh pro dospělé: po 5 letech bezeškodního průběhu snížení pojistného o 10%.

Proč právě pro Vás?

Protože chcete mít zabezpečenou pojistnou ochranu rizika zlomenin a dalších úrazů, které sice nemusí zanechat trvalé následky na zdraví, ale přesto jsou vždy nepříjemnou komplikací.

Trvalé následky úrazu Collapsed Expanded

Pojistná ochrana se vztahuje na veškeré trvalé následky způsobené úrazem. Klientovi je vyplacena částka odpovídající příslušnému procentu z pojistné částky, která byla pro toto připojištění sjednána.

Proč právě pro Vás?

Potenciální rizika nás provázejí na každém kroku a my se jich nemůžeme zcela vyvarovat. Co však můžeme, je chovat se zodpovědně vůči svým nejbližším a samozřejmě i vůči sobě samým. Pojistná ochrana trvalých následků úrazu je odpovídajícím řešením. Pojistné plnění, které vám bude v případě pojistné události vyplaceno, pomůže vám i vaší rodině překonat nejobtížnější období, kdy se můžete ocitnout bez finančních prostředků.

Trvalé následky úrazu s progresí Collapsed Expanded

Pojištění je sjednáno s progresivní formou plnění, která zajišťuje vysokou pojistnou ochranu pro případ trvalých následků úrazu. 

3 varianty progrese: 250 %, 500 % a 850 %.

Proč právě pro Vás?

Úraz, který způsobí trvalé následky, je noční můrou všech. Pokud by k takové situaci došlo, chcete mít jistotu, že budete mít dostatek financí na realizaci všech potřebných změn, které si taková situace vyžádá (od úpravy domácnosti až třeba po náhradu příjmu z důvodu nutnosti změny zaměstnání).

Invalidita 1+2+3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti následkem nemoci nebo úrazu o 35 %. Tento pokles nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a nelze jej považovat za přechodný. Pojistné plnění je vypláceno na základě posudku o invaliditě.

Proč právě pro Vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.

Invalidita 2+3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti následkem nemoci nebo úrazu o 50 %. Tento pokles nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a nelze jej považovat za přechodný. Pojistné plnění je vypláceno na základě posudku o invaliditě.

Proč právě pro Vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.

Invalidita 3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti následkem nemoci nebo úrazu o 70 %. Tento pokles nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a nelze jej považovat za přechodný. Pojistné plnění je vypláceno na základě posudku o invaliditě.

Proč právě pro Vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.

Závažná onemocnění Standard Collapsed Expanded

V případě stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění nebo ukončení jednoho z lékařských zákroků vyplatíme celou pojistnou částku sjednanou pro toto připojištění.

Plnění je možné libovolně použít např. na splacení hypotéky, úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti či udržení životního standardu.

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků:

 • Akutní infarkt myokardu
 • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice)
 • Zhoubné novotvary (nádory)
 • Konečná (terminální) fáze selhání ledvin
 • Transplantace životně důležitého orgánu
 • Bypass srdečních (věnčitých) tepen 
 • Slepota 
 • Hluchota
 • Nezhoubný nádor mozku
 • Onemocnění HIV získané při transfúzi krve 
 • Onemocnění HIV získané při výkonu povolání 
 • Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte 
 • Roztroušená skleróza 
 • Kóma

 

Proč právě pro Vás?

Závažná onemocnění jsou u žen i mužů v České republice diagnostikována stále častěji a jejich léčba je obvykle velmi nákladná. Pojištění vám dá jistotu, že pokud by došlo k závažnému onemocnění, budete mít dostatečné finanční prostředky na hrazení nadstandardní léčby apod.

Závažná onemocnění Standard Plus Collapsed Expanded

V případě stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění nebo ukončení jednoho z lékařských zákroků vyplatíme celou pojistnou částku sjednanou pro toto připojištění.

Plnění je možné libovolně použít např. na splacení hypotéky, úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti či udržení životního standardu.

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků:

 • Akutní infarkt myokardu 
 • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) 
 • Zhoubné novotvary (nádory) 
 • Konečná (terminální) fáze selhání ledvin 
 • Transplantace životně důležitého orgánu 
 • Bypass srdečních (věnčitých) tepen 
 • Slepota 
 • Hluchota 
 • Nezhoubný nádor mozku 
 • Onemocnění HIV získané při transfúzi krve 
 • Onemocnění HIV získané při výkonu povolání
 • Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte 
 • Roztroušená skleróza 
 • Kóma 
 • Pokročilá demence 
 • Alzheimerova choroba 
 • Operace aorty 
 • Bakteriální meningitida 
 • Operace srdeční chlopně 
 • Spinální svalová atrofie Progresivní bulbární obrna
 • Amyotrofická a primární laterální skleróza
 • Paralýza 
 • Parkinsonova choroba 
 • Chronické selhání plic 
 • Crohnova nemoc 
 • Primární (idiopatická a familiární) plicní hypertenze 
 • Encefalitida 
 • Poliomyelitida (mozková obrna) 
 • Aplastická anémie 
 • Tetanus
 


Proč právě pro Vás?

Když chcete mít jistotu, že pokud by došlo k závažnému onemocnění, budete se moci plně zaměřit na uzdravení. Pojišťovna Vám vyplatí pojistné plnění na ochranu proti výpadku příjmu, hrazení nadstandardní léčby apod.

Karcinom in situ Collapsed Expanded

Toto připojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ karcinomu in situ (počínajícího stádia rakoviny) vyjmenovaných orgánů. Pojištění lze sjednat ve variantě M nebo F.

 • Při variantě M se pojištění vztahuje na tyto orgány: penis, prostata, varle a prs.
 • Při variantě F jsou to tyto orgány: děloha, děložní čípek, vaječník, vejcovod, pochva a prs.

Proč právě pro Vás?

Když chcete mít jistotu, že pokud by se u vás projevilo počínající stadium rakoviny, budete se moci plně zaměřit na uzdravení.

Zlomeniny a popáleniny Collapsed Expanded

Popáleniny a zlomeniny představují nepříjemný zásah do života pojištěného. Toto pojištění se vztahuje na zlomeniny či popáleniny, které vznikly následkem úrazu.

Proč právě pro Vás?

Popáleniny či zlomeniny mohou zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci. A právě tímto pojištěním se můžete plně zaměřit na léčbu.

Chirurgický zákrok Collapsed Expanded

Pojistným nebezpečím je úraz a/nebo nemoc pojištěného vyžadující chirurgický zákrok.

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu nebo nemoci vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v Oceňovací tabulce pro toto pojištění.

Proč právě pro Vás?

Onemocnění nebo úrazy vyžadující operaci mohou velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň mohou přinést nečekané výdaje, proto v případě chirurgického zákroku můžete využít finanční pomoci z tohoto pojištění.

 

Chirurgický zákrok po úrazu Collapsed Expanded

Pojistným nebezpečím je úraz pojištěného vyžadující chirurgický zákrok.

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v Oceňovací tabulce pro toto pojištění

Proč právě pro Vás?

Úrazy vyžadující operaci mohou velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň mohou přinést nečekané výdaje, proto v případě chirurgického zákroku můžete využít finanční pomoci z tohoto pojištění.

Hospitalizace Collapsed Expanded

Pojistným nebezpečím je úraz a/nebo nemoc pojištěného vyžadující hospitalizaci.

V případě hospitalizace Vám za každý den jejího trvání vyplatíme sjednanou denní dávku.

2násobné plnění pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR).

Kryje i hospitalizaci v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Proč právě pro Vás?

Protože pobyt v nemocnici je nečekanou změnou, která není příjemná a může znamenat i dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení. Pojistné plnění vám pomůže financovat např. příplatek za nadstandardní pokoj, případně částečně i dočasný výpadek příjmu. Protože pobyt v nemocnici je nečekanou změnou, která není příjemná a může znamenat i dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení. Pojistné plnění Vám pomůže financovat např. příplatek za nadstandardní pokoj, případně částečně i dočasný výpadek příjmu.

Hospitalizace po úrazu Collapsed Expanded

V případě hospitalizace v důsledku úrazu Vám za každý den jejího trvání vyplatíme sjednanou denní dávku.

2násobné plnění pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR).

Proč právě pro Vás?

Protože pobyt v nemocnici z důvodu úrazu je nečekanou změnou, která není příjemná a může znamenat i dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení. Pojistné plnění vám pomůže financovat např. příplatek za nadstandardní pokoj, případně částečně i dočasný výpadek příjmu.

Rekonvalescence Collapsed Expanded

Pojistným nebezpečím je úraz a/nebo nemoc pojištěného vyžadující hospitalizaci a následnou rekonvalescenci.

Za pojistnou událost se považuje následná rekonvalescence následující po hospitalizaci pojištěného v důsledku stejné diagnózy.

Proč právě pro Vás?

Protože rekonvalescence po úrazu či nemoci vám pomůže financovat např. dočasný výpadek příjmu.

Rekonvalescence po úrazu Collapsed Expanded

Pojistným nebezpečím je úraz pojištěného vyžadující hospitalizaci a následnou rekonvalescenci.

Pojistnou událostí je rekonvalescence pojištěného následující po jeho hospitalizaci po úrazu.

Proč právě pro Vás?

Protože rekonvalescence po úrazu či nemoci vám pomůže financovat např. dočasný výpadek příjmu.

Doba nezbytné léčby úrazu Collapsed Expanded

Pojistným nebezpečím je úraz pojištěného.

Pojistná ochrana následků úrazu je v závislosti na délce doby nezbytné léčby bez ohledu na to, zda jsou tyto následky úrazu trvalé nebo nikoli.

Pojistnou událostí je tělesné poškození pojištěného, které vzniklo v době trvání pojištění následkem úrazu a vyžaduje léčbu pod dohledem lékaře.

Lze zvolit variantu s progresí či bez progrese.

Proč právě pro Vás?

V dnešní uspěchané době je jedním z největších nebezpečí úraz, který přichází naprosto nečekaně, bez varovných příznaků. Může náhle a velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň prudce zvýšit osobní výdaje. Pojistné plnění vám pomůže financovat výdaje spojené s dobou nezbytné léčby po úrazu a kompenzovat výpadek příjmu.

Pracovní neschopnost Collapsed Expanded

Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu.

Pojistné plnění z připojištění Vám může nahradit ztrátu příjmu při dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Vyplacení denního odškodného násobeného počtem dnů pracovní neschopnosti zpětně již od prvního dne pracovní neschopnosti.

Proč právě pro Vás?

Protože chcete mít jistotu, že v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti pojistné plnění dorovná výpadek příjmu a umožní vám udržet si životní standard.

Pracovní neschopnost po úrazu Collapsed Expanded

Pojistným nebezpečím je pracovní neschopnost pojištěného, která vznikla následkem úrazu.

Proč právě pro Vás?

Protože chcete mít jistotu, že v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti pojistné plnění dorovná výpadek příjmu a umožní vám udržet si životní standard.