Skip Navigation

FairLife

Flexibilní pojištění, které se přizpůsobí Vašim aktuálním nárokům a potřebám. FairLife je určen pro všechny, kteří kladou důraz na poskytovanou pojistnou ochranu.
Investiční životní pojištění určené pro hl. pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.
 • MetLife Fair – odměňujeme za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání.
 • Pojistná ochrana pro závažná i méně vážná rizika.
 • U každého připojištění individuální pojistná doba.
 • Možnost sjednání klesajících pojistných částek.
 • U pojištěných dětí až 2násobné plnění při úrazech o prázdninách, rozsáhlé asistenční služby BEZ PLACENÍ POJISTNÉHO.
 • Sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného za Úvěrovou asistenci.

Program MetLife Fair

MetLife odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěného dospělého.

Zaměstnání
Zaměstnání

Pro klienty s méně rizikovým zaměstnáním (více než 70 zaměstnání včetně úředníků, lékařů, učitělů atd.).

 
Nekuřák
Nekuřák

Pro klienty, kteří nejsou a nebyli konzumenty nikotinu během předchozích 36 měsíců v jakémkoli množství a podobě (cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety, žvýkací tabák a podobně).

 
Prevence
Prevence

Pro klienty, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky (1x24 měsíců) u praktického lékaře.

 
Prevence Plus
Prevence Plus

Pro klienty, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky (1x12 měsíců) u gynekologa nebo prohlídky (1x12 měsíců) u urologa.

 

Výhody pojištění

 • pojištění smrti s minimálními výlukami
 • kombinuje pevné a klesající pojistné částky, denní dávky a penze tak, aby si každý nastavil pojistnou ochranu přesně podle svých představ
 • každé jednotlivé pojištění si nastavíte na požadovanou pojistnou dobu
 • možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy
 • možnost příspěvků zaměstnavatele
 • krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného
 • možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem
 • vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění

Něco speciálního

Balíček Úvěrové asistence
Balíček Úvěrové asistence

zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění) s klesající pojistnou částkou na individuálně stanovenou dobu

 
Pojištění spojených životů
Pojištění spojených životů

sleva 15% nebo 30% pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence

 
Opce
Opce

možnost v budoucnu zvýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu

 
Případ smrti
Případ smrti

sleva za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10%

 
2násobné plnění při úrazech
2násobné plnění při úrazech

pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu)

 
Trvalé následky
Trvalé následky

trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (850%) a pamětí

 

Výplata z pojištění

Hlavní pojištěný

Případ dožití

Bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištěn.

Případ smrti Bude obmyšleným osobám vyplacena pevná složka pojistné částky pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší, a dále klesající složky pojistné částky pro případ smrti (pokud byly sjednány).
Vedlejší pojištěný
Případ smrti Bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti.
Pojištěné děti
Případ smrti Bude obmyšleným osobám vyplacena pojistná částka pro případ smrti ve výši 25 000 Kč.
Prohlédněte si naše investiční strategie

Mimořádné vklady

 • V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy FairLife formou mimořádného pojistného.
 • Mimořádné pojistné je možné vložit do vybrané investiční strategie a prostředky dále zhodnocovat.
 • Mimořádné pojistné je možné kdykoliv vybrat.1

Připojištění

Parametry pojištění

Jaký je počet počet pojištěných? Collapsed Expanded
 • 1 hlavní pojištěný (dospělý)
 • 1–6 vedlejších pojištěných (dospělý nebo dítě)
Jaký je vstupní věk? Collapsed Expanded
 • Hlavní pojištěný (dospělý): 16–70 let
 • Vedlejší pojištěný (dospělý): 16–70 let
 • Pojištěné děti: 0–15 let
Jaká je pojistná doba? Collapsed Expanded
 • Hlavní pojistná doba - min. 10 let, max. do 80 let věku hlavního pojištěného
 • Pojištěné děti - min. 5 let, max. do věku 25 let pojištěného dítěte
 • Každé sjednávané pojištění může mít individuálně stanovenou pojistnou dobu
Jaká je frekvence plateb? Collapsed Expanded
 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

1 Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.