Skip Navigation

InvestLife

InvestLife je investiční životní pojištění zaměřené převážně na vytváření tzv. kapitálové hodnoty pojištění. S InvestLife je možné vytvořit si finanční rezervu, kterou můžete použít například v době zaslouženého důchodového odpočinku.
Základní parametry a kdo jej může sjednat
 • Pojištění může sjednat osoba ve věku 16 - 70 let
 • Pojištění neobsahuje žádné připojištění, můžete se tak plně zaměřit na vytváření kapitálové hodnoty pojištění.
 • Výplata pro případ dožití - bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění,
 • Výplata případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší.

Výhody pojištění

 • Zaměření na investování finančních prostředků pouze s krytím rizika smrti
 • Rozmanitá nabídka investičních strategií od konzervativních až po dynamické
 • Možnost využití daňových výhod
 • Možnost příspěvku zaměstnavatele

Mimořádné vklady

V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy InvestLife formou mimořádného pojistného.1

Prohlédněte si naše investiční strategie

Parametry pojištění

Jaký je počet pojištěných? Collapsed Expanded
 • 1 pojištěný dospělý
Jaký je vstupní věk? Collapsed Expanded
 • 16 - 70 let
Jaká je pojistná doba? Collapsed Expanded
 • min. 10 let, max. do věku 80 let s možností automatického prodloužení
Jaká je frekvence plateb? Collapsed Expanded
 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.