Skip Navigation

OneLife

Flexibilní pojištění, které se přizpůsobí Vašim aktuálním nárokům a potřebám. OneLife je určen pro všechny, kteří kladou důraz na poskytovanou pojistnou ochranu.

Pojištění určené pro hl. pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.
 • MetLife Fair – odměňujeme za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání.
 • Pojistná ochrana pro závažná i méně vážná rizika.
 • U každého připojištění individuální pojistná doba.
 • Možnost sjednání klesajících pojistných částek.
 • U pojištěných dětí až 2násobné plnění při úrazech o prázdninách, rozsáhlé asistenční služby BEZ PLACENÍ POJISTNÉHO.
 • Sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného za Úvěrovou asistenci.

Program MetLife Fair

MetLife odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěného dospělého.

Zaměstnání
Zaměstnání

Pro klienty s méně rizikovým zaměstnáním (více než 70 zaměstnání včetně úředníků, lékařů, učitělů atd.).

 
Nekuřák
Nekuřák

Pro klienty, kteří nejsou a nebyli konzumenty nikotinu během předchozích 24 měsíců v jakémkoli množství a podobě (cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety, žvýkací tabák a podobně).

 
Prevence
Prevence

Pro klienty, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky (1x24 měsíců) u praktického lékaře.

 
Prevence Plus
Prevence Plus

Pro klienty, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky (1x24 měsíců) u gynekologa nebo prohlídky (1x24 měsíců) u urologa.

 
Darování krve
Darování krve

Pro klienty, kteří pravidelně jednou za 24 měsíců darují krev.

 

Výhody pojištění

 • lze sjednat jako Investiční (běžně nebo jednorázově placenou), Rizikovou nebo Úrazovou variantu
 • jedna z nejkratších čekacích dob na trhu pro nemoc - pouze 2 měsíce
 • MetLife Fair – sleva za zdravý životní styl až 37 %
 • unikátní Úvěrová asistence se slevou až 30 %
 • 10 % sleva za pojistnou částku min. 1 000 000 Kč
 • 10 % bonus za bezeškodní průběh za každých 10 let pro Investiční variantu běžně placenou
 • vrácení až 100 % poplatků za vedení smlouvy u Investiční varianty běžně placené
 • bohatá nabídka připojištění
 • Opce – budoucí navýšení PČ bez zkoumání ZD
 • asistenční služby pro děti zdarma
 • 2násobné plnění o prázdninách pro děti (TNU, NU)
 • rodinná sleva 50 % pro děti (TNU, ZO, H)
 • předběžné krytí až do výše 2 500 000 Kč
 • u OSVČ akceptujeme příjem dle obratu (40 – 80 %)

 

Připojištění

Parametry pojištění

Jaký je počet počet pojištěných? Collapsed Expanded

1 hlavní pojištěná osoba a až 6 dalších osob (dospělí/děti)

Jaký je vstupní věk? Collapsed Expanded

Pojištění je možné sjednat pro klienty se vstupním věkem 0 – 75 let.

Jaká je pojistná doba? Collapsed Expanded

Pojištění je možné sjednat minimálně na 5 let, maximálně však do 80 let věku pojištěného (dětská připojištění maximálně do věku 25 let).

Jaká je frekvence plateb? Collapsed Expanded

Pojištění je možné hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně dle zvolené frekvence. V prípadě Investiční varianty navíc i jednorázově.

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

1 Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.