Skip Navigation

Pojištění pro děti Kamarád

Produkt pro všechny, kteří kladou důraz na zdraví a vzdělání svých dětí. Pojištění je možné sjednat jak v rizikové variantě (zaměřeno na pojistnou ochranu dítěte a dospělého) tak i v investiční (pojistná ochrana rozšířena o investiční složku).
Základní parametry pojištění a kdo jej může sjednat
 • pojištění pro jedno pojištěné dítě ve věku 0-16 let a volitelně až pro dva dospělé pojištěné (nemusí být příbuzní) ve věku 17-60/70 let dle zvoleného krytí
 • výstupní věk dítěte je 26 let, výstupní věk dospělého je 70/80 let dle zvoleného krytí
 • možnost individuálního nastavení pojištění dle potřeb dítěte: nabídka 11 volitelných pojištění úrazu a/nebo nemoci
 • pojištění dítěte se automaticky sjednává bez zkoumání zdravotního stavu
 • možnost pojistit až dva dospělé pro případ smrti a/nebo invalidity ve variantách pojistného plnění zproštění od placení pojistného a/nebo stipendia, varianty lze mezi sebou libovolně kombinovat

Proč pojistit Vaše dítě?

Vaše děti nebo vnoučata jsou ve Vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily v bezpečí a byly chráněny před životními nepříjemnostmi a úrazy. Určitě také chcete, aby při prvních samostatných rozhodnutích v životě měly k dispozici finanční prostředky. Tuto péči a ochranu jim můžete snadno poskytnout prostřednictvím rozmanitých pojištění pro děti, které MetLife nabízí.

Všem dětem po celé jejich neposedné dětství hrozí různé životní nepříjemnosti a především nebezpečí úrazů, ať už lehčí nebo těžší podoby. Děti jsou jistě to nejcennější ve Vašem životě, a určitě si přejete poskytnout jim tu nejlepší péči a ochranu pro případ nepředvídatelné události. Ideálním řešením je sjednání pojištění pro děti.

Naše pojišťovna MetLife nabízí pojištění pro děti, která Vašemu dítěti poskytnou finanční ochranu pro případ úrazu nebo nemoci a zároveň mu vytvoří finanční rezervu pro dobu studií nebo finanční pomoc při vstupu do samostatného života.

Potřebnou a dostačující péči a finanční ochranu svých dětí můžete zajistit prostřednictvím pojištění pro děti, které Vám na těchto stránkách nabízíme. Vybírat si můžete z mnoha výhodných a zajímavých pojistných produktů.

Nedokážeme ochránit Vaše dítě před úrazem, ale dokážeme nabídnout Vašemu dítěti pomocnou ruku v případě neočekávaných a složitých chvílí v jeho životě.

Asistenční služby zdarma

(např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu apod.)

Něco speciálního

Pro návrhy uzavřené do 31. 8. 2017 až 2,5násobné navýšení pojistného plnění pro pojištění Trvalé následky úrazu a Následky úrazu, pokud k úrazu dítěte dojde během státem vyhlášených prázdnin, možnost výběru 1 ze 3 atraktivních bonusů k pojištění dítěte.

Bonus do života Na konci pojistné doby je vyplacen bonus ve výši 20 % ze součtu pojistného zaplaceného za pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte a pojištění dospělých pojištěných (byla-li sjednána).
Pojistné částky rostoucí s dítětem Po dobu prvních 10 let trvání pojištění je každý rok navýšena pojistná částka vybraných tzv. velkých rizik o 5 % – týká se pojištění TNUPP, ZODP a ID ve variantě pevné pojistné částky.
Jistota pro rodinu V případě úmrtí kteréhokoli dospělého pojištěného následkem úrazu je vyplaceno
500 000 Kč.

Investujte s pojištěním

Při sjednání investiční varianty může klient v rámci produktu Kamarád volit z nabídky investičních strategií pro investiční složku (klikněte zde) nebo zvolit jednu z variant asistované správy.

Připojištění

Parametry pojištění

Jaký je počet pojištěných? Collapsed Expanded
 • 1 pojištěné dítě, 0–2 pojištění dospělí
Jaký je vstupní věk? Collapsed Expanded
 • dítě 0 - 16 let
 • dospělí pojištění 17–60/70 let dle zvoleného krytí
Jaký je maximální výstupní věk? Collapsed Expanded
 • dítě 26 let 
 • dospělí pojištění 70/80 let dle dvoleného krytí
Jaká je minimální pojistná doba? Collapsed Expanded
 • pojištění dítěte - minimálně 10 let, do dne před výročím následujícím po 18. narozeninách pojištěného dítěte
 • pojištění dospělých - minimálně 10 let, vždy do konce hlavní pojistné doby nebo do výstupního věku daného pojištění
Jaká je frekvence placení? Collapsed Expanded
 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.