Skip Navigation

Připojištění pro děti

Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí Collapsed Expanded

Pojistná ochrana veškerých trvalých následků úrazu, kdy je vyplaceno pojistné plnění ve výši příslušného procenta ze sjednané pojistné částky dle závažnosti tělesného poškození. Při závažnějších trvalých následcích úrazu se vyplácená částka násobí také příslušným procentem progrese. Díky paměti pojistných událostí získáte vyšší progresi, pokud dojde opakovaně k některému z extra vážných úrazů.

Ve variantě s plněním od 0,5 %.

Speciální bonus: Navýšení plnění pro úrazy o prázdninách.

Proč právě pro Vaše dítě?

Úraz dítěte, který způsobí trvalé následky, je noční můrou všech rodičů. Pokud by k takové situaci došlo, chcete mít jistotu, že budete mít dostatek financí na realizaci všech potřebných změn, které takové okolnosti vyžadují (např. úpravy domácnosti).

Následky úrazu Collapsed Expanded

Rychlé finanční plnění bezprostředně po úrazu dítěte bez ohledu na to, zda zanechá trvalé následky či nikoli.

Pojistná ochrana nejen vážných, ale i drobnějších úrazů, jako jsou například zlomeniny, včetně popálenin.

Speciální bonus: Navýšení plnění pro úrazy o prázdninách.

Proč právě pro Vaše dítě?

Děti jsou velmi často neposedné, proto jim zabezpečte pojistnou ochranu rizika zlomenin a dalších úrazů, které sice nemusí zanechat trvalé následky na zdraví, ale přesto jsou vždy nepříjemnou komplikací.

Závažná dětská onemocnění Premium Collapsed Expanded

Poskytne pojistnou ochranu dítěte v případě diagnózy některé z řady závažných nemocí nebo v případě specifického lékařského zákroku. Tato varianta umožňuje opakované pojistné plnění při recidivě nemoci či další  diagnóze až do výše 150 % pojistné částky. Plnění je možné libovolně použít např. na úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti dítěte či udržení životního standardu celé rodiny.

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků:

 • Zhoubné novotvary (nádory)
 • Poliomyelitida (mozková obrna)
 • Meningitida
 • Encefalitida
 • Aplastická anémie
 • Chronická virová hepatitida
 • Epilepsie
 • Revmatická horečka
 • Získané chronické srdeční onemocnění
 • Paralýza
 • Slepota
 • Hluchota
 • Onemocnění HIV získané při transfúzi krve
 • Onemocnění HIV získané při výkonu povolání
 • Onemocnění HIV získané při fyzickém napadení nebo při poskytování laické
  první pomoci při dopravní nehodě
 • Konečná fáze selhání ledvin
 • Tetanus
 • Cukrovka
 • Nezhoubný nádor mozku
 • Transplantace životně důležitého orgánu
 • Operace srdeční chlopně
 • Operace aorty
 • Cystická fibróza

 

Proč právě pro Vaše dítě?

Závažná onemocnění jsou u dětí v České republice diagnostikována stále častěji a jejich léčba je obvykle velmi nákladná. Jako rodič chcete mít jistotu, že pokud by došlo k závažnému onemocnění, budete mít dostatečné finanční prostředky např. na hrazení nadstandardní léčby dítěte, pro pobyt s dítětem v nemocnici/doma.

Chirurgický zákrok Collapsed Expanded

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu a/nebo nemoci vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v Oceňovací tabulce pro toto pojištění.

Proč právě pro Vaše dítě?

Úrazy a nemoci vyžadující operaci dítěte mohou přinést nečekané výdaje do domácnosti, proto v případě chirurgického zákroku určitě oceníte využití finanční pomoci z tohoto pojištění.

 

Hospitalizace Collapsed Expanded

V případě hospitalizace dítěte bude za každý den jejího trvání vyplacena sjednaná denní dávka

Speciální bonus: 2násobné plnění, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR).

Proč právě pro Vaše dítě?

Pobyt v nemocnici je nečekanou změnou, která není příjemná pro Vás ani pro Vaše dítě. Navíc dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení může být i finančně náročný. Pojistné plnění z pojištění hospitalizace Vám pobyt může zpříjemnit, např. přispěje na příplatek za nadstandardní pokoj pro Vaše dítě, případně pro jeho doprovod.

Doba nezbytné léčby úrazu s progresí Collapsed Expanded

Pojistným plněním je sjednaná denní dávka poskytnutá za každý den nezbytné léčby úrazu dítěte.

Pojištění se sjednává ve variantě s progresí (při progresi je za úrazy s delší dobou nezbytné léčby denní dávka dále násobena příslušným koeficientem progrese).

Proč právě pro Vaše dítě?

V dnešní uspěchané době je jedním z největších nebezpečí úraz dítěte, který přichází naprosto nečekaně a bez varování. Může náhle a velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň prudce zvýšit výdaje rodiny. Pojistné plnění pomůže financovat výdaje spojené s dobou nezbytné léčby po úrazu dítěte a kompenzovat výpadek vašich příjmů z důvodu jeho ošetřování.

Invalidita dítěte Collapsed Expanded

Zajišťuje výplatu pevné pojistné částky nebo pravidelné penze v případě přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pojištěnému dítěti.

Proč právě pro Vaše dítě?

Pokud se stane dítě invalidní, ovlivní to jeho celý život i život Vaší rodiny. Pojistné plnění pomůže udržet životní úroveň rodiny, financovat léky apod.

Snížená soběstačnost dítěte Collapsed Expanded

Zajišťuje výplatu pevné pojistné částky nebo pravidelné penze v případě, že dítě nezvládá základní životní potřeby a byl mu přiznán příspěvek na péči.

Lze sjednat v základní variantě pro případ III. až IV. stupně závislosti (pojištění Snížená soběstačnost dítěte 3+4), kdy pojištěné dítě není schopno zvládnout 6 a více základních životních potřeb nebo v rozšířené variantě o II. stupeň závislosti (pojištění Snížená soběstačnost dítěte 2), kdy pojištěné dítě není schopno zvládnout 4–5 základních životních potřeb.

Proč právě pro Vaše dítě?

Pokud se stane dítě nesoběstačné, bude vyžadovat zvýšenou péči. Pojistné plnění vám může kompenzovat výpadek Vašeho příjmu, financovat léky apod.

Zlomeniny a popáleniny Collapsed Expanded

Zlomeniny či popáleniny představují velice nepříjemný zásah do života dítěte i vašeho. V takovém případě bude vyplaceno příslušné procento pojistné částky v závislosti na rozsahu zlomeniny nebo popáleniny.

Proč právě pro Vaše dítě?

Zlomeniny či popáleniny mohou zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci dítěte. A právě s tímto pojištěním se můžete plně zaměřit na léčbu.

Smrt úrazem Collapsed Expanded

V případě smrti pojištěného dítěte úrazem je vyplacena obmyšleným osobám sjednaná pojistná částka pro toto pojištění.