Skip Navigation

Připojištění pro dospělé

Smrt z jakékoli příčiny Collapsed Expanded

Jedná se o životní pojištění.

V případě smrti dospělého pojištěného z důvodu úrazu a/nebo nemoci je pojistník zproštěn od placení pojistného až do konce původně sjednané pojistné doby pro toto pojištění nebo je do konce této doby vypláceno pravidelné roční stipendium ve výši 100 000 Kč s každoročním navyšováním o 3 % (dle zvolené varianty pojistného plnění).

Smrt úrazem Collapsed Expanded

V případě smrti dospělého pojištěného z důvodu úrazu je pojistník zproštěn od placení pojistného až do konce původně sjednané pojistné doby pro toto pojištění nebo je do konce této doby vypláceno pravidelné roční stipendium ve výši 100 000 Kč s každoročním navyšováním o 3 % (dle zvolené varianty pojistného plnění).

Invalidita 2+3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu nejméně o 50 %, potvrzený posudkem o invaliditě, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a není považován za přechodný.

Po nahlášení pojistné události je pojistník zproštěn od placení pojistného až do konce původně sjednané pojistné doby pro toto pojištění nebo je do konce této doby vypláceno pravidelné roční stipendium ve výši 100 000 Kč s každoročním navyšováním o 3 % (dle zvolené varianty pojistného plnění).

Proč právě pro Vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale Vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.

Invalidita 3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu nejméně o 70 %, potvrzený posudkem o invaliditě, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a není považován za přechodný.

Po nahlášení pojistné události je pojistník zproštěn od placení pojistného až do konce původně sjednané pojistné doby pro toto pojištění nebo je do konce této doby vypláceno pravidelné roční stipendium ve výši 100 000 Kč s každoročním navyšováním o 3 % (dle zvolené varianty pojistného plnění).

Proč právě pro Vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale Vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.