Skip Navigation

Pojištění úrazu a nemoci Kombi

Pojištění úrazu a nemoci Kombi nabízí širokou paletu pojistné ochrany pro vážná i méně vážná rizika. Je vhodné pro ty z vás, kteří chtějí zabezpečit sebe a své blízké v případě úrazu a/nebo nemoci.
Pojištění úrazu a nemoci je určené pro 1 dospělého a až 6 dalších osob (dospělí/děti).
 • 1 pojistná smlouva až pro 7 pojištěných
 • široká nabídka pojištění s možností kombinace pevných a klesajících pojistných částek a denních dávek
 • MetLife Fair – odměňujeme za zdravý životní styl a méně rizikové zaměstnání

Proč se pojistit proti úrazu?

Úrazy, ať už menšího nebo vážnějšího charakteru, se nevyhýbají nikomu. Obzvlášť vážný úraz s trvalými následky může znamenat velký zásah nejen do vašeho životního tempa, ale také do života celé vaší rodiny. Bohužel i smrtelné úrazy přicházejí nenadále a bez varování. Velkou zátěží ovšem můžou být i méně vážné situace, např. dlouhodobější pobyt v nemocnici nebo v pracovní neschopnosti, které se také výrazně podepíšou na vašich příjmech či rodinném rozpočtu.

Kromě úrazů také nemoci a různé zdravotní komplikace mají výrazný dopad na vaše plány, vaši finanční situaci a také ne celou vaši rodinu. Ať už se jedná o závažná onemocnění, invaliditu z nejrůznějších příčin, chirurgický zákrok nebo pobyt v nemocnici, všechny tyto události vás dokáží vyřadit z pracovního procesu na měsíce nebo dokonce i roky. Z toho důvodu se vyplatí nenechat nic náhodě a sjednat pojištění sobě i svým nejbližším.

Nabízíme široké možnosti pojistné ochrany proti nejrůznějším nebezpečím, které si nastavíte přesně podle svých představ. Je možné nakombinovat pevné i klesající pojistné částky či denní dávky přesně podle svých potřeb. Každé pojištění si individuálně nastavíte na požadovanou dobu. 

Naše pojištění úrazu a nemoci Kombi vám dokáže ušetřit alespoň jednu starost v životě. Bez ohledu na to, co budoucnost přinese, Kombi se o vás postará v případě, kdyby se cokoli stalo. Ať je to úraz nebo nemoc, pomůže vám nebo vaši rodině následky překonat. Pojištění jsou platná 24 hodin denně a celosvětově.

Pojištění úrazu a nemoci Kombi vás navíc odmění za zdravý životní styl a méně rizikové zaměstnání díky programu MetLife Fair. Zohledňuje váš aktuální zdravotní stav, vaše volnočasové aktivity, rizikovost zaměstnání a jiné aspekty, které můžou mít na četnost úrazů a nemocí vliv.

Program MetLife Fair

Odměňujeme klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěné dospělé.

Zaměstnání
Zaměstnání

Pro klienty s méně rizikovým zaměstnáním (více než 70 zaměstnání včetně úředníků, lékařů, učitělů atd.).

 
Nekuřák
Nekuřák

Pro klienty, kteří nejsou a nebyli konzumenty nikotinu během předchozích 36 měsíců v jakémkoli množství a podobě (cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety, žvýkací tabák a podobně).

 
Prevence
Prevence

Pro klienty, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky (1x24 měsíců) u praktického lékaře.

 
Prevence Plus
Prevence Plus

Pro klienty, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky (1x12 měsíců) u gynekologa nebo prohlídky (1x12 měsíců) u urologa.

 

Výhody pojištění

 • Výběr ze široké nabídky pojištění, která pokrývají široké spektrum nebezpečí ohrožujících zdraví, život či finanční stabilitu vás a vaší rodiny.
 • Kombinuje pevné a klesající pojistné částky, denní dávky a penze tak, aby si každý nastavil pojistnou ochranu přesně podle svých představ.
 • Každé jednotlivé pojištění si nastavíte na požadovanou pojistnou dobu.
 • Umožňuje měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany.

 

Výplata z pojištění

V případě pojistné události ze sjednaných pojištění úrazu a/nebo nemoci se pojistné plnění odvíjí od sjednaných pojistných částek/denních dávek/měsíčních penzí pro dané pojištění.

Připojištění

Parametry pojištění

Jaký je počet pojištěných? Collapsed Expanded
 • 1 hlavní pojištěný (dospělý)
 • 0-6 dalších pojištěných (vedlejší pojištěný/pojištěné dítě)
Jaký je vstupní věk? Collapsed Expanded
 • Hlavní pojištěný: 16-79 let
 • Vedlejší pojištěný: 16-79 let
 • Pojištěné děti: 0-15 let

 

Jaká je pojistná doba? Collapsed Expanded
 • Hlavní pojistná doba - min. 5 let, max. do věku 80 let hlavního pojištěného (v závislosti na typu sjednaných pojištění)
 • Pojištění dospělého - min. 5 let, max. do věku 80 let (v závislosti na typu sjednaných pojištění)
 • Pojištění dítěte - min. 5 let, max. do věku 25 let (vybraná pojištění do věku 19 let)
 • Každé sjednávané pojištění může mít individuálně stanovenou pojistnou dobu
Jaká je frekvence placení? Collapsed Expanded
 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.