Skip Navigation

Připojištění pro děti

Smrt úrazem Collapsed Expanded

V případě smrti pojištěného dítěte úrazem je vyplacena obmyšleným osobám sjednaná pojistná částka pro toto pojištění.

Proč právě pro vaše dítě?

Úraz dítěte, který způsobí trvalé následky, je noční můrou všech rodičů. Pokud by k takové situaci došlo, chcete mít jistotu, že budete mít dostatek financí na realizaci všech potřebných změn, které takové okolnosti vyžadují (např. úpravy domácnosti).

Pojistná doba: max do věku 25 let

Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí Collapsed Expanded

Pojistná ochrana veškerých trvalých následků úrazu, kdy je vyplaceno pojistné plnění ve výši příslušného procenta ze sjednané pojistné částky dle závažnosti tělesného poškození. Při závažnějších trvalých následcích úrazu se vyplácená čáskta násobí také příslušným procentem progrese. Díky paměti pojistných událostí získáte vyšší progresi, pokud dojde opakovaně k některému z extra vážných úrazů.

Ve variantě s plněním od 0,5 %.

Proč právě pro vaše dítě?

Úraz dítěte, který způsobí trvalé následky, je noční můrou všech rodičů. Pokud by k takové situaci došlo, chcete mít jistotu, že budete mít dostatek financí na realizaci všech potřebných změn, které takové okolnosti vyžadují (např. úpravy domácnosti).

Pojistná doba: max do věku 25 let

Následky úrazu Collapsed Expanded

Rychlé finanční plnění bezprostředně po úrazu dítěte bez ohledu na to, zda zanechá úraz trvalé následky či nikoli.

Pojistná ochrana nejen vážných, ale i méně vážných úrazů, jako jsou například zlomeniny, včetně popálenin.

Proč právě pro vaše dítě?

Děti jsou velmi často neposedné, proto jim zabezpečte pojistnou ochranu rizika zlomenin a dalších úrazů, které sice nemusí zanechat trvalé následky na zdraví, ale přesto jsou vždy nepříjemnou komplikací.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Zlomeniny a popáleniny Collapsed Expanded

Zlomeniny či popáleniny představují velice nepříjemný zásah do života dítěte i vašeho. V takovém případě bude vyplaceno příslušné procento pojistné částky v závislosti na rozsahu zlomeniny nebo popáleniny.

Proč právě pro vaše dítě?

Zlomeniny či popáleniny mohou zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci dítěte. A právě s tímto pojištěním se můžete plně zaměřit na léčbu.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Chirurgický zákrok Collapsed Expanded

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu nebo nemoci vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v oceňovací tabulce.

Proč právě pro vaše dítě?

Úrazy a nemoci vyžadující operaci dítěte mohou přinést nečekané výdaje do domácnosti, proto v případě chirurgického zákroku určitě oceníte využití finanční pomoci z tohoto pojištění.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Chirurgický zákrok po úrazu Collapsed Expanded

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v oceňovací tabulce.

Proč právě pro vaše dítě?

Úrazy vyžadující operaci dítěte mohou přinést nečekané výdaje do domácnosti, proto v případě chirurgického zákroku určitě oceníte využití finanční pomoci z tohoto pojištění.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Hospitalizace Collapsed Expanded

V případě hospitalizace dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci bude za každý den jejího trvání vyplacena sjednaná denní dávka.

Speciální bonus: 2násobné plnění, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR).

Proč právě pro vaše dítě?

Pobyt v nemocnici je nečekanou změnou, která není příjemná pro vás ani pro vaše dítě. Navíc dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení může být i finančně náročný. Pojistné plnění z pojištění hospitalizace vám pobyt může zpříjemnit, např. přispěje na příplatek za nadstandardní pokoj pro vaše dítě, případně pro jeho doprovod.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Hospitalizace po úrazu Collapsed Expanded

V případě hospitalizace dítěte z důvodu úrazu bude za každý den jejího trvání vyplacena sjednaná denní dávka.

Speciální bonus: 2násobné plnění, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR).

Proč právě pro vaše dítě?

Pobyt v nemocnici je nečekanou změnou, která není příjemná pro vás ani pro vaše dítě. Navíc dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení může být i finančně náročný. Pojistné plnění z pojištění hospitalizace vám pobyt může zpříjemnit, např. přispěje na příplatek za nadstandardní pokoj pro vaše dítě, případně pro jeho doprovod.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Rekonvalescence Collapsed Expanded

Pojištění se vztahuje na následnou rekonvalescenci dítěte po hospitalizaci v důsledku úrazu nebo nemoci, kdy je vyplaceno pojistné plnění ve formě denní dávky.

Proč právě pro vaše dítě?

Rekonvalescence dítěte následující po jeho hospitalizaci je sice v teple domova, ale nepatří k nejlevnějším. Pojistné plnění vám pomůže zafinancovat např. léky nebo rehabilitační pomůcky pro ošetřované dítě, případně částečně kompenzovat výpadek vašich příjmů z důvodu jeho ošetřování.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Rekonvalescence po úrazu Collapsed Expanded

Pojištění se vztahuje na následnou rekonvalescenci dítěte po hospitalizaci v důsledku úrazu, kdy je vyplaceno pojistné plnění ve formě denní dávky.

Proč právě pro vaše dítě?

Rekonvalescence dítěte následující po jeho hospitalizaci je sice v teple domova, ale nepatří k nejlevnějším. Pojistné plnění vám pomůže zafinancovat např. léky nebo rehabilitační pomůcky pro ošetřované dítě, případně částečně kompenzovat výpadek vašich příjmů z důvodu jeho ošetřování.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Doba nezbytné léčby úrazu Collapsed Expanded

Pojistným plněním je sjednaná denní dávka poskytnutá za každý den nezbytné léčby úrazu dítěte.

Pojištění lze sjednat ve variantě bez progrese či s progresí (při progresi je za úrazy s delší dobou nezbytné léčby denní dávka dále násobena příslušným koeficientem progrese).

Proč právě pro vaše dítě?

V dnešní uspěchané době je jedním z největších nebezpečí úraz dítěte, který přichází naprosto nečekaně a bez varování. Může náhle a velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň prudce zvýšit výdaje rodiny. Pojistné plnění pomůže financovat výdaje spojené s dobou nezbytné léčby po úrazu dítěte a kompenzovat výpadek vašich příjmů z důvodu jeho ošetřování.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Závažná dětská onemocění Collapsed Expanded

Poskytne pojistnou ochranu dítěte v případě diagnózy některé z řady závažných nemocí nebo v případě specifického lékařského zákroku. Plnění je možné libovolně použít např. na úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti dítěte či udržení životního standardu celé rodiny.

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků:

 • Zhoubné novotvary (nádory) 
 • Poliomyelitida (mozková obrna) 
 • Meningitida 
 • Encefalitida 
 • Aplastická anémie 
 • Chronická virová hepatitida 
 • Epilepsie 
 • Revmatická horečka 
 • Získané chronické srdeční onemocnění 
 • Paralýza 
 • Slepota 
 • Hluchota
 • Onemocnění HIV získané při transfúzi krve
 • Onemocnění HIV získané při výkonu povolání 
 • Onemocnění HIV získané při fyzickém napadení nebo při poskytování laické
  první pomoci při dopravní nehodě 
 • Konečná fáze selhání ledvin 
 • Tetanus 
 • Cukrovka 
 • Nezhoubný nádor mozku 
 • Transplantace životně důležitého orgánu 
 • Operace srdeční chlopně 
 • Operace aorty

 

Proč právě pro vaše dítě?

Závažná onemocnění jsou u dětí v České republice diagnostikována stále častěji a jejich léčba je obvykle velmi nákladná.  Jako rodič chcete mít jistotu, že pokud by došlo k závažnému onemocnění, budete mít dostatečné finanční prostředky např. na hrazení nadstandardní léčby dítěte, pro pobyt s dítětem v nemocnici/doma.

Pojistná doba: max do věku 25 let

Invalidita dítěte Collapsed Expanded

Zajišťuje výplatu pravidelné měsíční penze v případě přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně pojištěnému dítěti.

Proč právě pro vaše dítě?

Pokud se stane dítě invalidním, ovlivní to celý jeho život i život rodiny. Pravidelná penze pomůže udržet životní úroveň rodiny, financovat léky apod.

Pojistná doba: max do věku 19 let

Snížená soběstačnost dítěte Collapsed Expanded

Zajišťuje výplatu pravidelné měsíční penze v případě, kdy dítě nezvládá základní životní potřeby a byl mu přiznán příspěvek na péči.

Proč právě pro vaše dítě?

Pokud se stane dítě nesoběstačným, bude vyžadovat zvýšenou péči. Pravidelná penze vám může kompenzovat výpadek Vašeho příjmu, financovat léky apod.

Pojistná doba: max do věku 19 let