Skip Navigation

Připojištění pro dospělé

Smrt úrazem Collapsed Expanded

V případě smrti pojištěného úrazem je vyplacena obmyšleným osobám sjednaná pojistná částka pro toto pojištění.

Proč právě pro vás?

Pohybujete se v rizikovém prostředí a chcete své blízké zajistit tak, aby je kromě vaší ztráty nezasáhla navíc ještě ztráta životní úrovně či střechy nad hlavou.

Pojistná doba: max do věku 80 let

Náhlá smrt Collapsed Expanded

Náhlá smrt kryje smrt úrazem, akutní infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu.

Akutní infarkt myokardu a cévní mozková příhoda představují po úrazu nejčastější příčiny neočekávaných úmrtí. 

Proč právě pro vás?

Protože chcete mít komplexní pojistnou ochranu rizika neočekávaného úmrtí.

Pojistná doba: max do věku 80 let

Sirotčí plnění Collapsed Expanded

V případě smrti úrazem obou rodičů následkem jedné pojistné události (např. dopravní nehoda, pád letadla, zřícení domu) bude dětem vyplacena sjednaná pojistná částka.

Proč právě pro vás?

Pokud máte děti a chcete je co nejvíce zajistit pro případ, že by se vám a vašemu partnerovi přihodila nehoda, toto pojištění je vhodné právě pro vás.

Pojistná doba: max do věku 80 let

Smrt při dopravní nehodě Collapsed Expanded

V případě smrti při dopravní nehodě je vyplacena obmyšleným osobám sjednaná pojistná částka pro toto pojištění.

Proč právě pro vás?

Cestujete často? Zajistěte své blízké proti nenadálé situaci.

Pojistná doba: max do věku 80 let

Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí Collapsed Expanded

Pojistná ochrana veškerých trvalých následků úrazu, kdy je vyplaceno pojistné plnění ve výši příslušného procenta ze sjednané pojistné částky dle závažnosti tělesného poškození. Při závažnějších trvalých následcích úrazu se vyplácená čáskta násobí také příslušným procentem progrese. Díky paměti pojistných událostí získáte vyšší progresi, pokud dojde opakovaně k některému z extra vážných úrazů.

Ve variantě s plněním od 0,5 % nebo také v levnější variantě Extra vážné úrazy.

Proč právě pro vás?

Úraz, který způsobí trvalé následky, je noční můrou všech. Pokud by k takové situaci došlo, chcete mít jistotu, že budete mít dostatek financí na realizaci všech potřebných změn, které si taková situace vyžádá (od úpravy domácnosti až třeba po náhradu příjmu z důvodu nutnosti změny zaměstnání).

Pojistná doba: max do věku 80 let

Následky úrazu Collapsed Expanded

Rychlé finanční plnění bezprostředně po úrazu bez ohledu na to, zda zanechá úraz trvalé následky či nikoli.

Pojistná ochrana nejen vážných, ale i méně vážných úrazů, jako jsou například zlomeniny nebo popáleniny.

Proč právě pro vás?

Protože chcete mít zabezpečenou pojistnou ochranu rizika zlomenin a dalších úrazů, které sice nemusí zanechat trvalé následky na zdraví, ale přesto jsou vždy nepříjemnou komplikací.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Invalidita 1 + 2 + 3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu nejméně o 35 %, potvrzený posudkem o invaliditě, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a není považován za přechodný.

Pojistné plnění lze zvolit ve formě pevné nebo klesající pojistné částky.

Po nahlášení pojistné události vám vyplatíme 50 % pojistné částky, po potvrzení trvání invalidity vyplatíme zbývající část.

Proč právě pro vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.

Pojistná doba: max do věku 70 let

Invalidita 2 + 3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu nejméně o 50 %, potvrzený posudkem o invaliditě, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a není považován za přechodný.

Pojistné plnění lze zvolit ve formě pevné nebo klesající pojistné částky.

Po nahlášení pojistné události vám vyplatíme 50 % pojistné částky, po potvrzení trvání invalidity vyplatíme zbývající část.

Proč právě pro vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.

Pojistná doba: max do věku 70 let

Invalidita 3 Collapsed Expanded

Invaliditu lze chápat jako pokles pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu nejméně o 70 %, potvrzený posudkem o invaliditě, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a není považován za přechodný.

Pojistné plnění lze zvolit ve formě pevné nebo klesající pojistné částky.

Po nahlášení pojistné události vám vyplatíme 50 % pojistné částky, po potvrzení trvání invalidity vyplatíme zbývající část.

Proč právě pro vás?

Invalidita významně ovlivní chod celé domácnosti. Ale vy si chcete být jisti, že v takovém případě máte finanční prostředky na udržení životního standardu, úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitace apod.

Pojistná doba: max do věku 70 let

Invalidita 4 Collapsed Expanded

Kromě invalidity 3. stupně nastal může nastat jeden ze závažných stavů:   kvadruplegie, terminální stádium onemocnění nebo snížená soběstačnost pojištěného.

V těchto případech bude vyplacena jednorázová pojistná částka ihned po nahlášení události.

Proč právě pro vás?

Pokud nastane pojistná událost, získáte finanční prostředky na úpravu bydlení, odbornou pomoc, rehabilitaci apod.

Pojistná doba: max do věku 70 let

Závažná onemocnění Standard Collapsed Expanded

V případě diagnózy některé z řady závažných nemocí nebo v případě specifického lékařského zákroku vyplatíme celou pojistnou částku sjednanou pro toto pojištění.

Plnění je možné libovolně použít např. na úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti či udržení životního standardu.

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků:

 • Akutní infarkt myokardu 
 • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) 
 • Zhoubné novotvary (nádory) 
 • Konečná (terminální) fáze selhání ledvin 
 • Transplantace životně důležitého orgánu 
 • Bypass srdečních (věnčitých) tepen 
 • Slepota 
 • Hluchota 
 • Nezhoubný nádor mozku 
 • Onemocnění HIV získané při transfúzi krve 
 • Onemocnění HIV získané při výkonu povolání 
 • Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte 
 • Roztroušená skleróza 
 • Kóma

 

Proč právě pro vás?

Když chcete mít jistotu, že pokud by došlo k závažnému onemocnění, budete se moci plně zaměřit na uzdravení. Pojišťovnavám vyplatí pojistné plnění na ochranu proti výpadku příjmu, hrazení nadstandardní léčby apod.

Pojistná doba: max do věku 65 let

Závažná onemocnění Standard Plus Collapsed Expanded

V případě stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění nebo ukončení jednoho z lékařských zákroků vyplatíme celou pojistnou částku sjednanou pro toto pojištění.

Plnění je možné libovolně použít např. na splacení hypotéky, úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti či udržení životního standardu.

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků:

 • Akutní infarkt myokardu 
 • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) 
 • Zhoubné novotvary (nádory) 
 • Konečná (terminální) fáze selhání ledvin 
 • Transplantace životně důležitého orgánu 
 • Bypass srdečních (věnčitých) tepen 
 • Slepota 
 • Hluchota 
 • Nezhoubný nádor mozku 
 • Onemocnění HIV získané při transfúzi krve 
 • Onemocnění HIV získané při výkonu povolání 
 • Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte 
 • Roztroušená skleróza 
 • Kóma 
 • Pokročilá demence 
 • Alzheimerova choroba 
 • Operace aorty 
 • Bakteriální meningitida 
 • Operace srdeční chlopně 
 • Spinální svalová atrofie
 • Progresivní bulbární obrna 
 • Amyotrofická a primární laterální skleróza 
 • Paralýza 
 • Parkinsonova choroba 
 • Chronické selhání plic 
 • Crohnova nemoc 
 • Primární (idiopatická a familiární) plicní hypertenze 
 • Encefalitida 
 • Poliomyelitida (mozková obrna) 
 • Aplastická anémie 
 • Tetanus

 

Proč právě pro vás?

Když chcete mít jistotu, že pokud by došlo k závažnému onemocnění, budete se moci plně zaměřit na uzdravení. Pojišťovna Vám vyplatí pojistné plnění na ochranu proti výpadku příjmu, hrazení nadstandardní léčby apod.

Pojistná doba: max do věku 65 let

Závažná onemocnění Premium Collapsed Expanded

Pokud nastane první pojistná událost  ze seznamu závažných onemocnění, diagnóz a lekařských zákroků, bude Vám vyplaceno 100 % sjednané pojistné částky, v případě druhé pojistné události vám bude vyplaceno 50 % sjednané pojistné částky.

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků:

 • Akutní infarkt myokardu 
 • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) 
 • Zhoubné novotvary (nádory) 
 • Konečná (terminální) fáze selhání ledvin 
 • ransplantace životně důležitého orgánu 
 • Bypass srdečních (věnčitých) tepen 
 • Slepota 
 • Hluchota 
 • Nezhoubný nádor mozku 
 • Onemocnění HIV získané při transfúzi krve 
 • Onemocnění HIV získané při výkonu povolání 
 • Onemocnění HIV získané při fyzickém napadení nebo při poskytování laické
  první pomoci při dopravní nehodě 
 • Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte
 • Roztroušená skleróza 
 • Kóma 
 • Pokročilá demence 
 • Alzheimerova choroba 
 • Operace aorty 
 • Bakteriální meningitida 
 • Operace srdeční chlopně 
 • Spinální svalová atrofie 
 • Progresivní bulbární obrna 
 • Amyotrofická a primární laterální skleróza 
 • Paralýza 
 • Parkinsonova choroba 
 • Chronické selhání plic 
 • Crohnova nemoc 
 • Primární (idiopatická a familiární) plicní hypertenze 
 • Encefalitida 
 • Poliomyelitida (mozková obrna) 
 • Aplastická anémie 
 • Tetanus

 

Proč právě pro vás?

Plnění je možné libovolně použít např. na splacení hypotéky, úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti či udržení životního standardu.

Pojistná doba: max do věku 65 let

Karcinom in situ Collapsed Expanded

Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ karcinomu in situ (počínajícího stádia rakoviny) vyjmenovaných orgánů.

Ve variantě M se pojištění vztahuje na orgány penis, prostata, varle a prs. Ve variantě F na orgány děloha, děložní čípek, vaječník, vejcovod, pochva a prs.

Proč právě pro vás?

Když chcete mít jistotu, že pokud by se u vás projevilo počínající stadium rakoviny, budete se moci plně zaměřit na uzdravení. Nejčastějším zhoubným onemocněním u žen je karcinom prsu. U mužů přibývají karcinomy prostaty (zdroj: linkos.cz). Maximalizujte svoji pojistnou ochranu s pojištěním Karcinomu in situ.

Pojistná doba: max do věku 60 let

Závažné komplikace cukrovky Collapsed Expanded

V případě vyjmenovaných zdravotních komplikací souvisejících s onemocněním pojištěného cukrovkou je vyplaceno jednorázové pojistné plnění.

Závažné komplikace cukrovky: diabetická nefropatie, diabetická retinopatie, amputace dolní končetiny či její části v souvislosti s diabetickou nohou. Podrobnější informace naleznete ve Zvláštních pojistných podmínkách.

Proč právě pro vás?

Plnění je možné libovolně použít např. na úpravu bydlení v souvislosti se změnou hybnosti či udržení životního standardu.

Pojistná doba: max do věku 65 let

Zlomeniny a popáleniny Collapsed Expanded

Zlomeniny či popáleniny představují velice nepříjemný zásah do života pojištěného. V takovém případě bude vyplaceno příslušné procento pojistné částky v závislosti na rozsahu zlomeniny nebo popáleniny.

Proč právě pro vás?

Zlomeniny či popáleniny mohou zanechat trvalé následky či vyžadovat hospitalizaci. A právě s tímto pojištěním se můžete plně zaměřit na léčbu.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Chirurgický zákrok Collapsed Expanded

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu nebo nemoci vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v oceňovací tabulce.

Proč právě pro vás?

Onemocnění nebo úrazy vyžadující operaci mohou velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň mohou přinést nečekané výdaje, proto v případě chirurgického zákroku můžete využít finanční pomoci z tohoto pojištění.

Pojistná doba: max do věku 60 let

Chirurgický zákrok po úrazu Collapsed Expanded

V případě provedení chirurgického zákroku z důvodu úrazu vyplatíme příslušné procento pojistné částky stanovené v oceňovací tabulce.

Proč právě pro vás?

Úrazy vyžadující operaci mohou velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň mohou přinést nečekané výdaje, proto v případě chirurgického zákroku můžete využít finanční pomoci z tohoto pojištění.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Hospitalizace Collapsed Expanded

V případě hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci vám za každý den jejího trvání vyplatíme sjednanou denní dávku.

Speciální bonus: 2násobné plnění, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR).

Kryje i hospitalizaci v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Proč právě pro vás?

Protože pobyt v nemocnici je nečekanou změnou, která není příjemná a může znamenat i dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení. Pojistné plnění vám pomůže financovat např. příplatek za nadstandardní pokoj, případně částečně i dočasný výpadek příjmu.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Hospitalizace po úrazu Collapsed Expanded

V případě hospitalizace z důvodu úrazu vám za každý den jejího trvání vyplatíme sjednanou denní dávku.

Speciální bonus: 2násobné plnění, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR).

Proč právě pro vás?

Protože pobyt v nemocnici z důvodu úrazu je nečekanou změnou, která není příjemná a může znamenat i dlouhodobější pobyt v lékařském zařízení. Pojistné plnění Vám pomůže financovat např. příplatek za nadstandardní pokoj, případně částečně i dočasný výpadek příjmu.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Rekonvalescence Collapsed Expanded

Pojištění se vztahuje na následnou rekonvalescenci pojištěného po hospitalizaci v důsledku úrazu nebo nemoci, kdy je vyplaceno pojistné plnění ve formě denní dávky.

Proč právě pro vás?

Protože rekonvalescence po úrazu či nemoci Vám pomůže financovat např. dočasný výpadek příjmu.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Rekonvalescence po úrazu Collapsed Expanded

Pojištění se vztahuje na následnou rekonvalescenci pojištěného po hospitalizaci v důsledku úrazu, kdy je vyplaceno pojistné plnění ve formě denní dávky.

Proč právě pro vás?

Protože rekonvalescence po úrazu či nemoci Vám pomůže financovat např. dočasný výpadek příjmu.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Pracovní neschopnost Collapsed Expanded

Pojištění vám pomůže nahradit ztrátu příjmu při dlouhodobější pracovní neschopnosti v důsledku úrazu.

Můžete si vybrat z různých variant délky odkladné doby (14, 28 dnů) nebo pro ještě kvalitnější zajištění zvolit variantu s výplatou zpětně již od 1. dne pracovní neschopnosti.

Proč právě pro vás?

Protože chcete mít jistotu, že v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti pojistné plnění dorovná výpadek příjmu a umožní vám udržet si životní standard.

Pojistná doba: max do věku 65 let

Doba nezbytné léčby úrazu Collapsed Expanded

Pojistným plněním je sjednaná denní dávka poskytnutá za každý den nezbytné léčby úrazu.

Pojištění lze sjednat ve variantě bez progrese či s progresí (při progresi je za úrazy s delší dobou nezbytné léčby denní dávka dále násobena příslušným koeficientem progrese). Také je možné zvolit levnější variantu Extra vážné úrazy, také bez progrese či s progresí.

Proč právě pro vás?

V dnešní uspěchané době je jedním z největších nebezpečí úraz, který přichází naprosto nečekaně a bez varování. Může náhle a velmi výrazně snížit vaše příjmy a zároveň prudce zvýšit osobní výdaje. Pojistné plnění vám pomůže financovat výdaje spojené s dobou nezbytné léčby po úrazu a kompenzovat výpadek příjmu.

Pojistná doba: max do věku 75 let

Zproštění od placení pojistného Collapsed Expanded

V případě pracovní neschopnosti pojištěného delší než 90 dnů je pojistník zproštěn od povinnosti placení pojistného.

Sjednané pojistné pak po dobu trvání pracovní neschopnosti hradí pojišťovna.

Proč právě pro vás?

Váš příjem je pro Vaši domácnost rozhodující. Pokud byste byli delší dobu v pracovní neschopnosti, bylo by pro vás placení pojistného další zátěží. V takovém případě Vaše pojištění a všechna sjednaná pojištění poběží bez přerušení dále úhradu pojistného za Vás převezme pojišťovna.

Pojistná doba: max do věku 65 let