Skip Navigation

Royal

Očekáváte od své investice do pojištění víc než ostatní? Požadujete ochranu svých financí a zároveň možnost zajímavého výnosu? Royal III. je časově omezená nabídka investičního životního pojištění, které Vám může přinést zajímavé zhodnocení.

Royal III

Jednorázové investiční životní pojištění s výplatou na konci pojistné doby minimálně ve výši 100 % hodnoty alokovaného pojistného.
 • jednorázové investiční životní pojištění
 • garance výplaty 100 % alokovaného pojistného na konci pojistné doby
 • v případě smrti se vyplácí pojistné plnění ve výši 101 % kapitálové hodnoty pojištění
 • nepodléhá měnovému riziku

Možnost uzavření nejpozději do 10. 12. 2010! (Prodej byl ukončen)

Nabídka je limitována - v případě vyčerpání maximálního stanoveného objemu celkově vloženého pojistného bude uzavírání smluv ukončeno.

Další parametry pojištění

 • pojistná doba od 17. 12. 2010 do 27. 12. 2018
 • emitentem podkladových aktiv je SGA Société Générale Acceptance N.V., která je členem přední evropské bankovní skupiny Société Générale
 • splatnost podkladových aktiv 1–8 let v závislosti na jejich výkonnosti
 • v případě smrti výplata 101 % kapitálové hodnoty pojištění
 • dostupnost finančních prostředků i v průběhu pojištění (odkupné)

Výhody pojištění

 • alokace do programu investování Royal III., jehož podkladová aktiva mají při splatnosti sjednánu výplatu minimálně 100 % alokovaného pojistného
 • „zamykání“ nejvyšší dosažené hodnoty výroční výkonnosti – o jednou dosažený (zamčený) výnos již nepřijdete, a to ani při následném poklesu indexu, naopak jej můžete dále navýšit
 • při překonání stanoveného cílového výnosu máte zhodnocené prostředky k dispozici ihned – není třeba čekat na konec pojistné doby
 • žádné měnové riziko
 • možnost získat atraktivní výnos závislý na vývoji indexu Euro Stoxx 50

 

Jak se určuje výnos?

Výnos podkladových aktiv je stanoven na základě měsíčních vyhodnocování výkonnosti indexu Euro Stoxx 50. Z každé měsíční výkonnosti je započteno max. 3,5 %. Jednou ročně, vždy v prosinci, je vypočtena výroční výkonnost jako součet všech měsíčních započitatelných výkonností od počátku pojištění.

Na konci pojistné doby odpovídá výnos z alokovaného pojistného té nejvyšší z těchto výročních výkonností. Záporné výnosy k datu splatnosti se klienta nedotknou – na konci pojistné doby je hodnota minimálně 100 % alokovaného pojistného.

Další velkou předností produktu je možnost dřívější splatnosti podkladových aktiv a možnost mít zhodnocené prostředky k dispozici okamžitě, a to překročí-li výroční výkonnost cílovou výkonnost.

Rok 1 2 3 4 5 6 7
Cílová výkonnost + 10% + 20% + 30% + 40% + 50% + 60% + 70%
Získané procento
alokovaného pojistného
110% 120% 130% 140% 150%
160% 170%

Ke stažení

Royal

Default Document (PDF-482 KB)
Royal

Default Document (PDF-490 KB)

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.