Skip Navigation

Letní benefit 10 000 Kč

pro všechny stávající klienty MetLife

Doba letní dovolené je vytouženým a dlouho očekávaným obdobím každého roku a každého z nás. Avšak během příjemných chvil v přírodě nebo relaxu u moře můžete zažít i okamžiky a dobrodružství, které mohou pozměnit vaše plány.

My v MetLife na takové situace myslíme, a proto Vám během prázdnin nově přinášíme ke stávajícímu pojištění:

  • ZDARMA extra pojistné plnění ve výši 10 000 Kč.
  • Benefit získáte v případě, že jste v přírodě kdekoli na světě napadeni:
    • hmyzem (včela, vosa, sršeň),
    • mořským živočichem (mořský ježek, medúza, žralok),
    • plazem nebo jiným divokým zvířetem1(medvěd, divoké prase, opice).

Tento benefit platí pro každého pojištěného2 klienta u MetLife v období od 1. července do 30. září 2023. Podmínkou pro uplatnění je chirurgického ošetření rány nebo hospitalizace po napadení divokým zvířetem4.

Přejeme Vám krásné léto bez nepříjemných zážitků a s jistotou, že my stojíme za každých okolností při Vás.

Váš MetLife

1 Divoké zvíře – je typ živočicha, který není domestikován a který žije volně v přírodě. Za divoké zvíře se považuje hmyz, savec (např. medvěd, jelen, liška, prase divoké), plaz, obojživelník, vodní živočich, pták apod. Opakem je domácí zvíře, které žije s někým, kdo se o něj stará, nejčastěji s člověkem. Za divoké zvíře není považován např. pes domácí žijící ve volné přírodě.

2 Pojištěný – každá fyzická osoba pojištěná ke dni vzniku pojistné události i uplatnění nároku na plnění na základě individuální či skupinové pojistné smlouvy u pojišťovny v souladu s pojistnými podmínkami sjednaného produktu.

3 Ošetření rány – tržné, bodné rány a rány vzniklé kousnutím divokého zvířete zasahujícím do podkoží, ošetřené odborným lékařem revizí a následnou excizí okrajů nebo stehy (u pojištěných do 15 let včetně je možné ošetření i pomocí náplasťového stehu).

4 Hospitalizace – přijetí pojištěného k pobytu v nemocnici z důvodu úrazu a/nebo nemoci způsobené divokým zvířetem, nejméně po dobu 24 hodin nebo přes noc.

Ke stažení