Klienti MetLife s životním pojištěním ušetřili za rok 2012 na daních více než 1,5 miliardy korun

PRAHA, 25. června 2013 – V letošním roce si mohli klienti pojišťovny MetLife odečíst v rámci daňového přiznání až 12 000 Kč, protože životní pojištění je jako v minulých letech odečitatelnou položkou dle daňového zákona. Klienti MetLife pojišťovny tak na daních mohli letos ušetřit v součtu více než 1,5 miliardy korun. 

Daňový odpočet připadá v úvahu pro každou fyzickou osobu, tj. zaměstnance i osobu samostatně výdělečně činnou, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu o soukromém životním pojištění. „Pojistník má na daňový odpočet zaplaceného pojistného nárok, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky,“ říká Klára Ondráčková, ředitelka klientského servisu pojišťovny MetLife. 

Pojistná smlouva musí být uzavřena mezi fyzickou osobou a pojišťovnou, přičemž výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 60 kalendářních měsících trvání pojištění a nejdříve v kalendářním roce dosažení věku 60 let pojištěného. Za uplynulé daňové období lze odečíst maximálně částku 12 000 Kč. 

Postup pro uplatnění daňového odpočtu je velmi jednoduchý. Pokud klient pojišťovny podává finančnímu úřadu daňové přiznání sám, přiloží k němu potvrzení pojišťovny. „Na zaslaném potvrzení jsou uvedeny kromě identifikačních údajů klienta také číslo smlouvy a přesná výše pojistného, která může být použita ke snížení daňového základu. Potvrzení je potřeba podepsat,“ upřesňuje Ondráčková. Klient pojišťovny, který nepodává daňové přiznání sám, předloží ve své mzdové účtárně potvrzení o zaplaceném pojistném, které mu pojišťovna automaticky na začátku každého roku zasílá. „Pokud uplatňuje klient daňové odpočty prvním rokem, je nutné přiložit k potvrzení kopii pojistné smlouvy,“ doplňuje Ondráčková.

O Metlife

MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

PR Konektor
Daniel Maršalík
Metlife
Naďa Šeráková
PR a komunikace