Úrazy stále patří mezi nejčastější příčiny dětské úmrtnosti a nemocnosti. Důležitá je prevence

PRAHA, 8. července 2014 – Dětská úmrtnost na následky úrazů v posledních letech výrazně klesla, i tak ale platí, že v České republice následkem úrazu každý druhý den zemře jedno dítě nebo dospívající. Naopak počet běžných dětských úrazů mírně narůstá. Pro úraz je u nás ročně hospitalizováno přes 35 000 dětí a dospívajících a více než 550 000 jich utrpí úraz, který vyžaduje lékařské ošetření. Z internetového šetření MetLife pojišťovny mezi maminkami na komunitních fórech vyplynulo, že většině z nich přijde dnešní péče o děti v porovnání s jejich vlastním dětstvím příliš úzkostlivá. Přesto úrazy stále patří mezi nejčastější příčiny dětské úmrtnosti i nemocnosti.

„České maminky své první děti opatrují nebo opatrovaly jako oko v hlavě a přiznávají, že druhé dítě už nemusí být úplným středem pozornosti. Přesto nesouhlasí s tvrzením, že by je dokázalo zaujmout jen prostřednictvím několikaminutového křiku,“ komentuje názory matek aktivních na komunitních fórech Ivana Gerliczy, vedoucí produktového oddělení MetLife pojišťovny, která má na starost dětské úrazové pojištění Kamarád. Ačkoliv maminky a rodiče dítě velmi střeží, jsou situace, kdy nelze zabránit vzniku úrazu. „Za vůbec nejčastější nehodu, která nastává v domácnosti, maminky považují rozbití hlavy dítěte o ostrou hranu nábytku. Podobně časté jsou pády ze schodů. Nejméně časté je naopak požití volně ležících léků či zásah elektrickým proudem,“ říká Ivana Gerliczy. 

Drtivá většina maminek (přes 90 %) se také shoduje na tom, že všem úrazům v domácnosti předejít nelze. V domácnosti se stane 25,8 % dětských úrazů, ještě rizikovější je škola (28,9 %), kde nejčastěji ke zranění dochází při tělesné výchově. Výsledky studií Státního zdravotního ústavu také potvrdily, že nejčastěji úrazy trpí dětí druhého stupně základní školy. Ve věkové kategorii 13 - 14 let ke zranění dojde u každé čtvrté dívky a každého třetího chlapce. 

Rostoucí tendence počtu dětských úrazů bývá vysvětlována nižší tělesnou zdatností dnešních dětí, narůstající hmotností dětské populace a výskytem nových adrenalinových sportovních aktivit. „České maminky v drtivé většině uvádějí, že svým ratolestem povolí rizikový druh aktivit pouze v případě, že jsou vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Naprostá většina maminek udává také to, že jsou si vědomy důležitosti úrazového pojištění, od nějž je neodradí ani dodatečné finanční výdaje,“ říká Ivana Gerliczy. „Maminek jsme se ptali také na význam ochranných pomůcek při různých činnostech. Zde nás překvapila zodpovědnost všech účastnic výzkumu, všechny totiž bez výjimky dítě v autě převáží v autosedačce a na kolo či lyže ratolesti vybavují nezbytnou helmou. Při vodáckých aktivitách naopak považují za samozřejmost vestu. Nejméně pozornosti naopak věnují chráničům při bruslení, které považuje za kriticky nezbytné jen zhruba polovina maminek.“

Pro minimalizaci úrazových rizik je nutno děti s hrozícími riziky včas seznamovat, a to  vhodnou formou odpovídající stupni  vývoje dítěte. Děti by měly rizika nejen znát, ale rizikové situace včas předvídat, vyhodnocovat a řešit. 

Zdroje: studie „Prevence úrazů u dětí a dospívajících ČR“ Státního zdravotního ústavu a online šetření MetLife pojišťovny s maminkami aktivními na komunitních fórech na internetu.

O Metlife

MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

PR Konektor
Daniel Maršalík
Metlife
Naďa Šeráková
PR a komunikace