MetLife pojišťovna podporuje diverzitu a účastní se mentoringového programu Britské obchodní komory pro talentované ženy

PRAHA, 8. dubna 2014 – Do mentoringového programu Britské obchodní komory Equilibrium, který propojuje profesionály z českého prostředí a talentované ženy, se zapojila i Karin Dvořáková, provozní ředitelka a členka představenstva společnosti MetLife pojištovny a.s. Karin je v MetLife patronkou programu Diversity & Inclusion, který se zaměřuje na podporu a uplatňování rovných příležitostí pro všechny zaměstnance a slaďování jejich rodinného a profesního života. 

Cílem mentoringového programu Equilibrium, do kterého jsou zapojeny osobnosti z podnikatelského prostředí, je zvýšení počtu žen v představenstvech a na pozicích vyššího managementu. „Čtrnáct let po sobě se společnost MetLife umisťuje pravidelně v USA v žebříčku nejlepších společností pro pracující matky,“ uvedla Karin Dvořáková a dodává: „V pojišťovně MetLife v Česku pracuje 66 procent žen ku 34 procentům mužů. V nejvyšším managamentu pojišťovny pak působí 26 procent žen. Takřka čtvrtinu všech zaměstnanců tvoří ženy na rodičovské dovolené. Těm z nich, které mají zájem kloubit péči o dítě s prací, chceme umožnit hladký návrat do pracovního procesu. A pokud bude mít pojišťovna na obsazovanou vedoucí pozici dva kandidáty stejných kvalit, muže a ženu, přednost dostane, v souladu s globální politikou MetLife v této oblasti, žena.”

Přestože ženy neustále dokazují, že se v byznysu zvládnou uplatnit, mají v české společnosti stále o něco obtížnější pozici než jejich mužské protějšky. Podpora rovných příležitostí žen a mužů se tak stává významným společenským tématem a programy jako je Equilibrium k pozitivním změnám nepochybně přispějí. “Britská obchodní komora se snaží o podporu diverzity českého podnikatelského prostředí. Věřím, že se díky našemu programu daří povzbuzovat ambice talentovaných manažere a vznikla výjimečná platforma pro sdílení zkušeností,” vyjádřila se k významu programu ředitelka Britské obchodní komory v Praze Marcela Roche. 

Mentoři v průběhu celého roku dohlížejí na kariérní růst svých „mentees“ a pomáhají jim přiblížit se ke splnění jejich ambicí. Kromě individuálních setkání probíhají v rámci celého roku formální i neformální setkání účastnic. Mentoringový program, má nepochybně i další dimenze: pomáhá v rozvoji dlouhodobých cílů a motivování účastnic, vytvořila se neobyčejně silná komunita a inovativní prostředí. 

O Metlife

MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

PR Konektor
Daniel Maršalík
Metlife
Naďa Šeráková
PR a komunikace