Pojistěte si dítě u MetLife. Dostanete dvojnásobné plnění 

PRAHA, 5. únor 2014 – I když dětská úmrtnost v důsledku úrazů klesá, počet úrazů stále narůstá. Více než 35 000 dětí a dospívajících je každoročně hospitalizováno a více než 550 000 ročně jich je ambulantně ošetřeno. Každý šestý školák má díky úrazům zkušenost s pobytem v nemocnici. MetLife pojišťovna představila Kamaráda, ojedinělý produkt zaměřený na zdraví a vzdělání dítěte. 

Kamarád reaguje na fakt, že k mnoha úrazům dochází, aniž by jim šlo předem zabránit. „Děje se tak zejména o prázdninách, kdy děti tráví hodně času mimo domov a dohled rodičů. Proto jsme připravili pro klienty až dvojnásobné plnění při úrazech vzniklých během státem vyhlášených prázdnin,“ uvedla Ivana Gerliczy, ředitelka produktového oddělení MetLife pojišťovny, a pokračovala: „Kamarád poskytuje pojistnou ochranu pro dítě a volitelně pro dva dospělé. V případě zájmu lze pojištění rozšířit i o investiční složku.“

Nový produkt je určený pro všechny děti. Nerozlišuje, zda leží celé dny v knížkách nebo tráví volný čas na hřišti a sportují. Kamarád zajišťuje komplexní ochranu dítěte od drobných úrazů až po krytí vážných úrazů a závažných onemocnění. „Ať se stane cokoliv, je prvořadé soustředit se na léčbu a zotavení dítěte a neřešit nedostatek financí. Pojistné plnění u trvalých následků úrazů může dosáhnout až 12 milionů korun, u méně závažných úrazů bez trvalých následků až 600 000 korun,“ zdůraznila Ivana Gerliczy. 

Při úmrtí dospělého pojišťovna převezme placení pojistného a dítěti se začne vyplácet pravidelné roční stipendium 50 tisíc Kč až do konce pojištění, které se každý rok navyšuje o 3 %. MetLife připravil také asistenční službu, která neslouží jako pouhá infolinka. Zároveň chce být klientům společníkem, který například při hospitalizaci rodiče zorganizuje a uhradí hlídaní dítěte či úklid domácnosti nebo při nemoci či úrazu dítěte zabezpečí nákup léků či dovoz jídla. 

O Metlife

MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

PR Konektor
Daniel Maršalík
Metlife
Naďa Šeráková
PR a komunikace