MetLife chce posílit svoji pozici na pojistném trhu v České republice

PRAHA, 1. dubna 2015 – Prvním dubnovým dnem dochází ke změně právní formy, ve které na českém trhu dosud působila MetLife pojišťovna a.s. K tomuto datu se MetLife pojišťovna a.s. spojuje s irskou společností MetLife Europe Limited, která se stává jejím právním nástupcem. MetLife vnímá tuto změnu velmi pozitivně a svoje postavení chce v Česku v oblasti životního a úrazového pojištění v souvislosti s touto změnou posílit. Zároveň se česká centrála MetLife na přelomu jara a léta přestěhuje do prestižní a moderní kancelářské budovy Quadrio na pražské Národní třídě.

Pro klienty pojišťovny se nic nemění, veškeré smlouvy zůstávají i nadále v platnosti

Podstatou změny je právní fúze dvou samostatných subjektů, české MetLife a její irské sestry. „Důvody této změny souvisí i s evropskou legislativou, a to zejména se směrnicí Solvency II. Jinými slovy byla nezbytná k naplnění požadavku jednotného řízení rizik,“ vysvětluje Daniel Martínek, generální ředitel pojišťovny MetLife, a pokračuje: „V důsledku těchto změn došlo k tomu, že od nynějška máme v Evropě zjednodušenou, jednotnou a celkově efektivnější organizační strukturu a pro naše klienty tak vytváříme ještě silnější a spolehlivější pojišťovací centrum životního a úrazového pojištění. Z hlediska spotřebitele je změna přínosem, protože kromě lokálních standardů přebíráme standardy irské, které jsou již implementovány v západní Evropě.“

Pojišťovna MetLife také ujišťuje své klienty, že pro ně se nic nemění. Pojistné smlouvy se nadále řídí českým právem a dohled nad dodržováním kvality poskytovaných služeb má stále Česká národní banka. Změna právní formy však bude mít pozitivní dopad na obchodní aktivity pojišťovny. „Řízení kapitálu skupiny MetLife se v Evropě těmito kroky výrazně zefektivní – držení kapitálu jediným subjektem namísto držení v celé řadě jurisdikcí mnoha subjekty - a díky tomu předpokládáme vyšší investice do rozvoje poskytovaných produktů a služeb pojišťovny. Po ekonomické stránce čekáme redukci a konsolidací nákladů,“ říká Daniel Martínek.

O Metlife

MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

PR Konektor
Daniel Maršalík
Metlife
Naďa Šeráková
PR a komunikace