Změny MetLife ČR platné od 1. 4. 2015

Otázky a odpovědi

Proč se MetLife pojišťovna mění na MetLife Europe Limited, co bylo důvodem této změny?

Podstatou této změny je právní fúze dvou samostatných subjektů, české MetLife a její irské sestry. Od 1. dubna 2015 je tak právním nástupcem MetLife pojišťovny v České republice irská MetLife Europe Limited. Důvody této změny souvisí i s evropskou legislativou a to zejména směrnicí nazývající se Solvency II. Jednotná právní forma napříč Evropou umožňují skupině MetLife jednotně posuzovat a hodnotit rizika a stává se tak stabilnější společností. Druhotným efektem je samozřejmě i ekonomická rovina, tedy redukce a konsolidace nákladů.

V obchodním rejstříku najdeme u právní formy MetLife označení „pobočka pro Českou republiku“. Dříve jste byli akciovou společností. Znamená to, že nespadáte pod dohled českých úřadů a České národní banky?

Z pohledu licenčního a obezřetnostního spadáme nyní pod Centrální banku Irska. Ochrana spotřebitele i dohled nad dodržováním kvality poskytovaných služeb však má stále ČNB.

Vyplývají ze změny právní formy společnosti nějaké významné změny, o kterých byste klienty chtěli touto cestou informovat?

Z klientského pohledu se nemění vůbec nic. Naše česká centrála včetně oddělení klientského servisu zůstávají v nezměněné podobě, dokonce se na přelomu jara a léta budeme stěhovat na prestižnější adresu, do větších a modernějších prostorů v centru Prahy. V důsledku těchto změn tedy došlo k tomu, že od nynějška máme v Evropě zjednodušenou, jednotnou a celkově efektivnější organizační strukturu a pro naše klienty tak vytváříme silné a spolehlivé pojišťovací centrum životního a úrazového pojištění.

Nedochází v této souvislosti například ke změně čísla účtu?

Již před časem jsme naše klienty informovali, že pro úhradu platby pojistného trvalým příkazem byl založen nový účet u České spořitelny, a.s. V současnosti tedy máme dva účty pro platby pojistného, jejich čísla jsou 3309222/0800 a 6040222/0800. Jako variabilní symbol i nadále používejte číslo Vaší pojistné smlouvy.

Co se stane, když zašlu platbu pojistného na neaktuální č. účtu?

Nestane se nic, platbu obdržíme i v tomto případě. Stávající bankovní účty zůstávají v platnosti ještě pro celý rok 2015.

Dopadnou aktuální změny negativně na obchodní aktivity MetLife pojišťovny?

Právě naopak, řízení kapitálu skupiny MetLife se v Evropě těmito kroky výrazně zefektivní – držení kapitálu jediným subjektem namísto držení v celé řadě jurisdikcí mnoha subjekty - a díky tomu předpokládáme vyšší investice do rozvoje poskytovaných produktů a služeb pojišťovny MetLife.

V aktuálním dopise vašim klientům je uvedeno, že mohou pojistnou smlouvu vypovědět, proč jste k tomuto kroku přistoupili?

Jde o standardní postup v souladu se zákonem. Při podobných významných právních změnách spojených s převodem pojistného kmene je klientům možnost vypovědět pojistnou smlouvu v jiný den než je výročí vždy oznámena, je to naše povinnost. Organizační změna společnosti nicméně není důvodem k ukvapenému vypovězení platné pojistné smlouvy. Rádi bychom tímto naše klienty ujistili, že na našich službách a produktech se nic nemění a není proto důvod „k planému poplachu“. I když klient má právo v tento okamžik vypovědět smlouvu, jde o ukončení za jinak standardních podmínek, tzn. případné penalizace za ukončení smlouvy zůstávají.

Kdy se stěhujete a jaká je nová adresa?

Nová adresa je platná od24. 5. 2015. Naše sídlo najdete v pražském Quadriu na metru Národní třída. Přesná adresa je Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1.

Co se stane s mojí pojistnou smlouvou sjednanou u MetLife pojišťovny, a.s., když by MetLife Europe Limited ukončila svoji činnost?

Nelze ukončit činnost pojišťovny, aniž by bylo postaráno o její klienty. Pokud se tak děje, je pojistný kmen převáděn na jinou pojišťovnu. Toto je však pouze hypotetické, MetLife se k ničemu takovému nechystá.

Nesouhlasím s převodem pojistné smlouvy pod jinou pojišťovnu – je možno smlouvu zrušit? Pokud ano, pak jak a za jakých podmínek?

Závazky vyplývající z Vaší pojistné smlouvy zůstávají nezměněny. I nadále se o Vás bude starat Váš finanční poradce, který se o vás staral doposud. V případě, že byste požadoval/a Vaši smlouvu zrušit, postupujte standardním způsobem při výpovědi pojistné smlouvy. Prosím, mějte ovšem na paměti, že:

  • Zrušením pojištění přicházíte o kvalitní pojistnou ochranu nejen Vy, ale i Vaši blízcí
  • Odkupní hodnota je při předčasném zrušení pojištění zpravidla nižší než součet zaplaceného pojistného
  • Uzavření nového, srovnatelného pojištění pro Vás bude v budoucnu dražší, zejména z důvodu vyššího věku, případných zdravotních rizik a v neposlední řadě z důvodu legislativních změn ve spojení se sjednoceným oceňováním rizik souvisejícím s odstraněním diskriminace podle pohlaví
  • Předčasné zrušení pojištění je finančně nevýhodné mimo jiné i z důvodu ztráty daňové úlevy a možného vzniku dodatečné daňové povinnosti.