Nebezpečný říjen: počet úrazů ve školách roste

PRAHA, 15. října 2015 - Každoročně je 17. října připomínán Světový den úrazů, které jsou nejčastější příčinou úmrtí u dětí. Ač počet vážných dětských úrazů v ČR postupně klesá, přesto musí být jejich následkem každoročně hospitalizováno na 30 tisíc dětí. Značná část z nich právě v říjnu, kdy podle statistik z posledních let přibývá školních úrazů.

Podrobné informace o dětských úrazech od roku 2008 shromažďuje Národní registr dětských úrazů. Z jeho statistik vyplývá, že říjen patří k měsícům, kdy dochází častěji k úrazům dětí ve škole. Více než polovina z nich se stane v prostorách školy, k pětině případů pak dojde ve školních tělocvičnách. Zhruba jedno z deseti dětí se těžce poraní v jeslích či v mateřské školce. Důvodem většiny úrazů jsou obvykle klopýtnutí, škobrtnutí, pády či skoky z různých výšek, které jsou na vině téměř v polovině případů. Častý je i úder, kopnutí nebo jiný kontakt s další osobou (v součtu 19 procent). Téměř ke třetině zranění dochází při tělocviku nebo školních sportech, podobný podíl mají i hry a volná zábava školáků. Nejčastěji přitom dochází k otřesu mozku (téměř 23 procent) či různým zlomeninám prstů a rukou (pětina případů).*

Říjen je pro děti rizikový, nejen ve škole

Fakt, že je říjen pro děti z hlediska úrazů rizikovým měsícem, potvrzují také data některých pojišťoven. „V letech 2012 až 2014 byl říjen z hlediska množství dětských úrazů po srpnu druhým nejhorším měsícem. V samotném loňském roce byl říjen, co se dětských úrazů týče, vůbec nejhorším měsícem v roce,“ upozorňuje ředitel produktového oddělení pojišťovny MetLife Martin Švec. „Obecně mezi nejčastější dětské úrazy patří různá zhmoždění svalů, šlach a cév, a také podvrtnutí, které tvoří třetinu všech dětských úrazů. Velmi frekventovaným úrazem jsou i zlomeniny, nejčastěji v oblasti rukou – kosti loketní, vřetenní a prsty,“ dodává Martin Švec.

Nejvíce úrazů MetLife eviduje u dětí ve věku od 1 roku do 3 let, které se učí chodit a běhat, a pak u starších dětí ve věku od 10 do 12 let. Z hlediska sportovních aktivit jsou celoročně nejrizikovější jízda na kole, kolečkových bruslích či skateboardech.

Speciálně na míru dětem nabízí MetLife pojištění Kamarád, které zajišťuje komplexní ochranu od drobnějších poranění až po krytí vážných úrazů a závažných onemocnění. Rodiče mohou volit z několika přednastavených variant dle temperamentu potomků nebo nastavit pojistné krytí zcela individuálně.

Méně dětských obětí

> Zatímco v roce 2010 bylo po úraze hospitalizováno 31 866 dětí a 168 následkům podlehlo, v roce 2013 hospitalizace klesly na 29 423 a počet dětských obětí se snížil na 122. Vloni se sice množství úrazů zvýšilo na 30 706, ale zřejmě jde jen o výkyv. „Dlouhodobě je počet těžkých úrazů stabilizovaný a osciluje kolem třiceti tisíc. Ale hlavně klesá počet dlouhodobých zátěží a úmrtí dětí,“ vysvětluje doc. Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Vzhledem k tomu, že registr eviduje jen hospitalizace, počet ambulantně ošetřených úrazů u dětí lze jen odhadovat (odhady se různí od 350 do 500 tisíc dětí ročně).

* data Národního registru dětských úrazů

O MetLife

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, Inc., která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. (NYSE: MET), je prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností („MetLife") jednou z největších pojišťoven na světě. Pojišťovna MetLife byla založena v roce 1868 a je předním poskytovatelem životního a důchodového pojištění, zaměstnaneckých benefitů a správy majetku. MetLife pečuje přibližně o 100 milionů klientů, působí téměř v 50 zemích světa a zaujímá přední pozice na trhu v Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním Východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

MetLife
Tereza Kůželová
PR MOLLO
Lenka Kabeláčová