MetLife podpořila Rytířské dopravní BESIP hrátky

PRAHA, 6. srpna 2015 – Dopravní hry pro děti z dětských domovů za účelem ukázky bezpečnosti silničního provozu představily ve dnech 31. července a 1. srpna Rytířské dopravní BESIP hrátky. Akce se konala na autodromu v Sosnové u České lípy. Pojišťovna MetLife se akce aktivně účastnila a společně s ostatními organizátory se zasadila o větší informovanost dětí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. S organizací BESIP pojišťovna MetLife spolupracuje už více než rok.

Slavnostní zahájení prvního ročníku Celostátní dopravní soutěže dětských domovů proběhlo formou rytířského průvodu vévody Albrechta z Valdštejna. Ten taky osobně pasoval a udělil titul Rytířů silnic těm nejlepším. Během dvou dnů děti z dětských domovů soutěžily v nejrůznějších dopravních disciplínách jako ve znalostech silničního provozu či zdravovědy, a to vše zábavnou formou. Ti nejlepší získali hodnotné ceny.

Na akci se mimo pojišťovny MetLife a BESIP podílelo i sdružení Rytíři silnic, Autoškola RS-Prima a Dětský domov Dubá-Deštná ve spolupráci s Policií České republiky a dalšími partnery.

O MetLife

Pojišťovna MetLife zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je pobočkou irské MetLife Europe Limited, která je součástí globální skupiny MetLife patřící ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

Metlife
Iva Musilová