Zaslání kopie podepsaného dodatku

Vážení klienti,

v souvislosti s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. 1. 2015 Vás žádáme o zaslání kopie, popř. scanu, Vámi podepsaného dodatku. Kopii nám můžete zaslat buď na adresu MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 nebo na e-mail info@metlife.cz. Do předmětu e-mailové zprávy prosím uveďte klíčové slovo UZNATELNOST.

Pokud jsme Vámi podepsaný dokument nebo Vaše vyjádření zatím neobdrželi, můžete být v této souvislosti za účelem získání Vašeho rozhodnutí telefonicky kontaktováni externí společností WaftCom.

Děkujeme za pochopení.

Váš MetLife