Změna čísla účtu

Vážení klienti,

v těchto dnech Vám poštou a e-mailem rozesíláme daňová potvrzení („Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění“). Jejich součástí je i důležitá informace o změně našeho bankovního účtu určeného pro platby pojistného.

Pokud hradíte platby pojistného trvalým příkazem, dovolujeme si Vás požádat o změnu jeho nastavení tak, aby platby od nejbližšího možného termínu byly hrazeny již na nový bankovní účet České spořitelny, a.s. č. 3309222/0800 nebo č. 6040222/0800 (viz námi zaslané oznámení ke změně). Jako variabilní symbol i nadále používejte číslo Vaší pojistné smlouvy. Stávající bankovní účty však zůstávají pro celý rok 2015 v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

Váš MetLife