Letní prázdniny: Pozor na dětské úrazy! 

Začínají letní prázdniny. Podle statistik jde o rizikové období, kdy dětem hrozí nejvíce poranění. Z toho důvodu pojišťovna MetLife opět jako bonus k dětským pojištěním a připojištěním přináší dvojnásobné plnění za prázdninové úrazy, a to bez ohledu na to, zda k nim dojde při běžné činnosti nebo sportovních aktivitách.

Podle statistiky pojišťovny MetLife se nejvíce dětských úrazů přihodí v průběhu června až srpna. Přitom právě letní zranění mají často těžší následky, než úrazy v jiných měsících. Varovná čísla potvrzují i údaje Národního registru dětských úrazů, podle kterých jsou pro děti letní měsíce červen, červenec a srpen nejkritičtějším obdobím roku. Riziko zranění dětí v porovnání s ostatními měsíci se zvyšuje přibližně o patnáct procent. Paradoxně nejvíce jsou děti ohroženy doma a v bezprostřední blízkosti domova. Podle údajů pojišťovny MetLife mají domácí úrazy až čtyřicetiprocentní podíl na celkovém počtu zranění. Nejčastější jsou zhmožděniny a zlomeniny, především horních končetin, otřesy mozku, povrchová zranění hlavy a popáleniny.

Rodiče se nejvíce bojí o děti na silnici a při sportu

Obdobně vnímají rizika i samotní rodiče, podle kterých hrozí jejich dětem největší nebezpečí při autonehodách (30,7 %), úrazu na kole, kolečkových bruslích či při jiném sportu (30,2 %) a právě zranění v domácnosti či při hře (27,3 %). Údaje vychází z průzkumu mezi 300 rodiči, který letos v červnu zpracovala pojišťovna MetLife. Ta proto na prázdninové období opět přichází s dvojnásobným plněním za následky a trvalé následky úrazu u dětských pojištění a připojištění, včetně oblíbeného produktu Kamarád. Ten přináší také dvojnásobné plnění za hospitalizaci dítěte v zahraničí v zemích EU.

Klíšťata jsou stále hrozbou

MetLife vychází rodičům vstříc rovněž u dalšího závažného letního rizika, kterým je klíšťová encefalitida. Ač se počet nakažených podle statistik v posledních letech snižoval, jen za letošní květen jich bylo v České republice nejvíce za posledních 10 let. Jako velmi reálnou hrozbu vnímají encefalitidu tři čtvrtiny dotázaných rodičů.

Na co si dát s dětmi pozor

  • Dítě by mělo mít v mobilním telefonu či doma na papíře všechna důležitá telefonní čísla - na rodiče, záchrannou službu, policii, hasiče či linku bezpečí. Je nutné si ověřit, že je dítě schopné si v případě nouze samo zavolat pomoc.
  • Dítě by se nikdy nemělo samo pohybovat kolem rybníku či jiné vodní plochy. Návštěva koupaliště by měla probíhat minimálně ve dvou a za vědomí rodičů.
  • Při pohybu ve volné přírodě je třeba dostatečná prostorová orientace. Pokud dítě zabloudí, může mu situaci usnadnit možnost využití GPS v mobilním telefonu či mapy. Užitečná může být i schopnost rozpoznat turistické značky. Každopádně i zde platí, že by se dítě nemělo ve volné přírodě pohybovat samo.
  • Pokud se dítě pohybuje na kole, do svých deseti let nesmí na veřejné komunikace bez doprovodu dospělých. Mělo by také znát základní pravidla silničního provozu a musí mít cyklistickou helmu.
  • V případě, že se dítě chystá na letní tábor, je nutné znát jeho organizátora (a v ideálním případě ho mít předem prověřeného) a mít k dispozici všechny dostupné kontakty na přítomné vedoucí.

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, Inc., která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. (NYSE: MET), je prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností („MetLife") jednou z největších pojišťoven na světě. Pojišťovna MetLife byla založena v roce 1868 a je předním poskytovatelem životního a důchodového pojištění, zaměstnaneckých benefitů a správy majetku. MetLife pečuje přibližně o 100 milionů klientů, působí téměř v 50 zemích světa a zaujímá přední pozice na trhu v Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním Východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

MetLife
Tereza Kůželová
PR MOLLO
Lenka Kabeláčová