Ukončení poskytování automatických půjček a půjček na žádost

Tato zpráva se týká klientů, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu kapitálového životního pojištění typu E, PE, PEAD a AE. Seznam dotčených pojistných podmínek je uveden níže. Zároveň na všechny dotčené klienty je v těchto dnech odesílána tato informace e-mailem či dopisem.

Vážení klienti,

V současné době je v Parlamentu České republiky projednáván zákon o spotřebitelských půjčkách, jehož navrhovaná účinnost je 21. 3. 2016 a na základě kterého již pojišťovna nebude oprávněna tyto půjčky a úvěry nadále poskytovat.

V souvislosti s tím dojde i ke změně procesů při neplacení dlužného pojistného, kdy bude postupováno podle příslušných ustanovení pojistných podmínek upravujících redukci pojistné částky. O dlužném pojistném budete nadále informován/a v rámci upomínky a zároveň v upomínce bude obsažena i informace o redukci pojistné částky po uplynutí lhůty pro doplacení dlužného pojistného.

Pokud Vám již v minulosti byla poskytnuta půjčka/úvěr či automatická půjčka/úvěr, které jste dosud neuhradil/a, na podmínkách těchto půjček/úvěrů se nic nemění. Ostatní parametry Vaší pojistné smlouvy zůstávají nezměněné a věříme, že Vám tím nezpůsobíme žádné komplikace.

Přehled příslušných ustanovení pojistných podmínek, které obsahují úpravu půjčky/úvěru a automatické půjčky/úvěru, stejně jako redukci pojistné částky, je uveden v tabulce níže.

Typ pojistných podmínek Označení pojistných podmínek Datum platnosti od Ustanovení pojistných podmínek
VPP Individuální pojištění pro případ smrti a individuálního smíšeného pojištění 23. 9. 1992  
ZPP Individuální pojištění pro případ smrti a individuálního smíšeného pojištění 23. 9. 1992 čl. 10 Úvěry na zajištění pojistné smlouvy
čl. 11 Ustanovení o automatickém udělení úvěru a zajištění splátek pojistného
čl. 12 odst. 2 – Pojištění bez splátek pojistného
SU Individuální pojištění pro případ smrti a individuálního smíšeného pojištění 23. 9. 1992 čl. 10 Úvěry na zajištění pojistné smlouvy
čl. 12 Ustanovení o automatickém udělení úvěru na zajištění splátek pojistného
čl. 13 odst. 2 – Pojištění bez splátek pojistného
VPP Životního pojištění 1. 12. 1996 čl. 8 odst. 2 – Redukce pojistné částky
čl. 9 Půjčka (odkaz na SUŽP)
SU Pojištění pro případ smrti (WL), pojištění pro případ dožití (PE), pojištění pro případ smrti nebo dožití (E) 1. 12. 1996 čl. 3 Půjčka
čl. 4 Automatické poskytnutí půjčky
VPP Životního pojištění 15. 2. 1999 čl. 8 odst. 2 – Redukce pojistné částky
čl. 9 Půjčka (odkaz na SUZŽP)
SU Pojištění pro případ smrti (WL), pojištění pro případ dožití (PE), pojištění pro případ smrti nebo dožití (E), pojištění pro případ smrt nebo dožití s možností výběru (AE) 1. 12. 1999 čl. 3 Půjčka čl. 4 Automatické poskytnutí půjčky
VPP Životního pojištění 15. 3. 2003 čl. 8 odst. 2 – Redukce pojistné částky
čl. 9 Půjčka (odkaz na ZPPZŽP)
ZPP Pojištění pro případ smrti (WL), pojištění pro případ dožití (PE), pojištění pro případ smrti nebo dožití (E), pojištění pro případ smrt nebo dožití s možností výběru (AE) 10. 7. 2003
15. 7. 2003
čl. 3 Půjčka
čl. 4 Automatické poskytnutí půjčky
VPP Životního pojištění 30. 11. 2003 čl. 8 odst. 2 – Redukce pojistné částky
čl. 9 Půjčka (odkaz na ZPPZŽP)
ZPP Pojištění pro případ smrti (WL), pojištění pro případ dožití (PE), pojištění pro případ smrti nebo dožití (E) 30. 11. 2003 3 čl. 3 Půjčka
čl. 4 Automatické poskytnutí půjčky
VPP Životního pojištění (platnost od 1.1.2005 / 1.3.2006 / 1.6.2007 / 1.5.2009 / 1.1.2010 / 1.12.2011 / 1.12.2012 / 1.1.2013) 1. 1. 2005 čl. 14 Redukce pojistné částky
čl. 15 Půjčka
čl. 16 Automatické poskytnutí půjčky