eKamarád: první online úrazové pojištění pro děti od MetLife

Praha, 8. listopadu 2016 – Pojišťovna MetLife představuje nové dětské pojištění eKamarád, první čistě online produkt zaměřený na krytí rizik spojených s dětskými úrazy. Rodiče mají možnost pojistit své dítě proti hlavním úrazovým rizikům jednoduše a pohodlně během několika minut, bez poplatků, zbytečného papírování nebo dokládání potvrzení o zdravotním stavu.

Nové online pojištění eKamarád představuje zjednodušenou variantu oblíbeného dětského produktu Kamarád, který MetLife uvedl na trh v roce 2014. Krytí základních rizik spojených s úrazy mohou rodiče svým dětem pořídit online již za několik desítek korun měsíčně. Vybírat mohou z pojištění úrazů s trvalými následky, úrazů bez trvalých následků, hospitalizace v nemocnici a chirurgických zákroků.

„Úrazy jsou u dětí nejrozšířenějším zdravotním rizikem. Lékaři v České republice každoročně ošetří přes 500 tisíc dětských úrazů a téměř desetina z nich se řadí mezi závažné. S řešením finanční stránky léčby úrazů, která často představuje nemalý zásah do rodinných financí, může pomoci správně nastavené úrazové pojištění,“ vysvětluje Iva Musilová, marketingová ředitelka MetLife. „Náš nový eKamarád je klientsky přátelské a velmi jednoduché pojištění, které nezatíží rodinný rozpočet, takže je dostupné opravdu pro každého. Pojistná rizika a rozsah krytí volí rodiče dle svého uvážení, celý proces sjednání pojištění trvá několik málo minut a dítě je automaticky pojištěno ihned po připsání platby. Neuplatňujeme žádné dodatečné zkoumání zdravotního stavu ani čekací doby,“ popisuje Iva Musilová.

Pojištění eKamarád se sjednává na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby se rodiče sami rozhodnou, zda obnoví stávající smlouvu, změní parametry, nebo svým dětem sjednají komplexnější pojistnou ochranu. Automatickou součástí pojištění eKamarád je balíček asistenčních služeb (lékař na telefonu, doprava do/ze zdravotnického zařízení, návštěva lékaře doma, hlídání, úklid domácnosti) a také bonus v podobě výplaty až dvojnásobného pojistného plnění za úrazy, ke kterým dojde během jakýchkoli školních prázdnin.

Bližší informace najdete zde: www.pojisteni-kamarad.cz

O MetLife

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, Inc., která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. (NYSE: MET), je prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností („MetLife") jednou z největších pojišťoven na světě. Pojišťovna MetLife byla založena v roce 1868 a je předním poskytovatelem životního a důchodového pojištění, zaměstnaneckých benefitů a správy majetku. MetLife pečuje přibližně o 100 milionů klientů, působí téměř v 50 zemích světa a zaujímá přední pozice na trhu v Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním Východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

MetLife
Tereza Kůželová