Změny v daňových odpočtech na životní pojištění

Vážení klienti,

s platností od roku 2017 dochází k navýšení maximálních daňových odpočtů na životní pojištění. Vyšší daňové zvýhodnění se bude týkat jak fyzických osob, tedy vás, tak zaměstnavatelů. Novou výši daňového odpočtu bude možné uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017. Zákonem dané podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu zůstávají nezměněné (jejich výčet najdete níže na stránce).

Co to znamená v praxi?

1) FYZICKÉ OSOBY

Dochází k navýšení maximálního odpočtu na životní pojištění z 12 000 Kč na 24 000 Kč za rok. Díky této novince bude možné získat ročně nazpět až 3 600 Kč ze zaplaceného pojistného.

Podívejte se na jednoduchý příklad:

Rok 2016 2017
Měsíční pojistné 1 000 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč
Zaplaceno za rok na pojistném 12 000 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč 24 000 Kč
Dosažená výše odpočtu 12 000 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč 24 000 Kč
Maximální možný odpočet 12 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč
Dosažená roční úspora * 1 800 Kč 1 800 Kč 2 700 Kč 3 600 Kč


*Jak se úspora počítá? Dosažená výše odpočtu x aktuální daňová sazba (15 %, tzn. 0,15)

Splňujete podmínky pro daňovou úsporu a chtěli byste v příštím roce získat zpět ještě vyšší částku? Nebo je naopak nesplňujete a rádi byste úsporu od roku 2017 uplatňovali? Neváhejte kontaktovat svého pojišťovacího zprostředkovatele, který vám vše detailně vysvětlí. Pro získání bližších informací se můžete obrátit také na naši infolinku na 227 111 000 nebo nám poslat e-mail na info@metlife.cz.

A co úspora za rok 2016?

Pokud podmínky pro daňovou úsporu splňujete, daňové potvrzení za rok 2016 od nás dostanete koncem ledna 2017, a to buď e-mailem (v případě, že ho máme evidovaný), nebo poštou. Pokud vám potvrzení přijde e-mailem, stačí, když si ho sami vytisknete, další potvrzení od nás už nebudete potřebovat.

2) ZAMĚSTNAVATELÉ

Přispívá vám na životní pojištění zaměstnavatel? Nabízí vám zaměstnavatel příspěvek na životní pojištění a vy stále váháte? Od roku 2017 dochází k navýšení limitu daňového zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele z 30 000 Kč na 50 000 Kč (společný limit pro životní pojištění a penzijní připojištění), což odpovídá měsíčnímu příspěvku více než 4 000 Kč. Do této částky příspěvek zaměstnavatele nepodléhá zdanění ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Bližší informace a možnosti vám opět rád sdělí váš pojišťovací zprostředkovatel.

*KDO MŮŽE ÚSPORU UPLATNIT?

Odečíst si část zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů mohou fyzické osoby, které splňují zákonem dané podmínky níže. Tyto podmínky jsou shodné i pro příspěvek zaměstnavatele:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let;
  • pojistné je uhrazeno na riziko „dožití“ nebo na riziko „smrti nebo dožití“;
  • pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let;
  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou;
  • pojistná smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry prostředků.