Upozornění pro klienty

Vážení klienti,

v souvislosti s množícími se případy, kdy se klienti nejen naší pojišťovny nechávají zastupovat třetími stranami za účelem vymáhání tvrzené škody, jež měla být klientovi pojišťovnou způsobena, bychom vás rádi upozornili na aktivity zejména některých společností, které se touto činností zabývají.

Především si dovolujeme upozornit na činnost společnosti KLV Consulting s. r. o., jejímž jednatelem byl až donedávna Bc. Pavel Kočalka, MBA a společnost ZPP Advisory s.r.o., ve které pan Pavel Kočalka navázal na svou přechozí činnost a vystupuje zde jako jediný společník a jednatel.

Pro bližší představu o osobě pana Pavla Kočalky, jeho činnosti a působení ve výše uvedených společnostech si dovolujeme odkázat na článek, který byl dne 20. 7. 2016 publikován na finančním serveru investujeme.cz.: http://www.investujeme.cz/zpp-advisory-aneb-pavel-kocalka-opet-na-scene/.

Je nám známo, že společnost ZPP Advisory s.r.o. se proti zveřejněným faktům ohradila s tím, že se nezakládají na pravdě, nicméně většina uvedených informací, jako např. převedení společnosti KLV Consulting s.r.o. na nového majitele žijícího v Bulharsku, odvolání Pavla Kočalky z funkce jednatele této společnosti, informace o kauze Capital Partners, v níž Pavel Kočalka také figuroval či informace o insolvenčním řízení vedeném s Pavlem Kočalkou, jsou ověřitelné z veřejně dostupných internetových zdrojů.

Ve vztahu k činnosti pana Pavla Kočalky, který jako jednatel společnosti KLV Consulting s.r.o. zastupoval klienty pojišťoven za účelem vymožení náhrady údajně způsobené škody, a který nyní vykonává tuto činnost jako jednatel společnosti ZPP Advisory s.r.o., vás dále informujeme, že na pana Pavla Kočalku byla Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 podána obžaloba pro trestný čin neoprávněného podnikání, přičemž první hlavní líčení ve věci je před Obvodním soudem pro Prahu 1 nařízeno již na tento měsíc.

V případě, že budete kontaktováni některou z uvedených společností či osob, které jejich jménem jednají, ať již s návrhem na zastupování za účelem vymožení škody či s jakoukoliv jinou nabídkou, zvažte prosím veškeré výše uvedené a jinak veřejně dostupné informace dříve, než se rozhodnete pro spolupráci a než poskytnete své osobní údaje, včetně údajů o vašich pojistných smlouvách.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků týkajících se vaší pojistné smlouvy se prosím vždy primárně obracejte přímo na svého pojišťovacího zprostředkovatele, případně na naše klientské centrum a my se budeme vašimi požadavky a veškerými podněty zabývat.

Váš MetLife