Skip Navigation

Připojištění

Pojištění pro případ úplné trvalé invalidity následkem úrazu nebo nemoci Collapsed Expanded

Pojistnou událostí je invalidita následkem úrazu nebo nemoci, která zabraňuje pojištěnému vykonávat jakoukoli práci přinášející výdělek; v případě úplné trvalé invalidity je pojištěnému vyplaceno 100 % pojistné částky v šedesáti stejně vysokých měsíčních splátkách.

Pojištění pro případ částečné trvalé invalidity následkem úrazu a/nebo nemoci Collapsed Expanded

Pojistnou událostí je částečná trvalá invalidita pojištěného zaměstnance, která znamená úplnou nebo neobnovitelnou fyzickou ztrátu nebo ztrátu funkčnosti jakékoli části těla uvedené v Oceňovací tabulce částečné trvalé invalidity, například hluchota, ztráta prstu, ztráta paže, atd.; maximální pojistná částka je stanovena ve výši 100% pojistné částky pojištění Smrti z jakýchkoli příčin; pojistné plnění je vyplaceno jednorázově.

Pojištění pro případ vážného onemocnění Collapsed Expanded

Pojistnou událostí je stanovení diagnózy závažného onemocnění,např. rakoviny, infarktu myokardu, ochrnutí, koma nebo také transplantace životně důležitých orgánů. Pojistné plnění lze použít např. na doplňkové procedury, které nebývají hrazeny zdravotním pojištěním, ale mohou zmírnit bolestivost prováděných zákroků. Cílem tohoto pojištění je poskytnout pojištěnému dostatek prostředků k tomu, aby mohl maximálně ovlivnit své vyléčení a rekonvalescenci po provedené léčbě, nebo usnadnit další život pojištěnému s vážnou nemocí. Pojištění pro případ vážných onemocnění také zmírní dopad tohoto onemocnění na celou rodinu pojištěného, neboť i do jejího života diagnóza takového onemocnění vážně zasahuje.

Pojištění pro případ lékařské konzultace Collapsed Expanded

Je nabízeno zcela exklusivně ve spolupráci s WorldCare International Ltd. Tento typ pojištění zabezpečuje lékařské konzultace na předních amerických klinikách v případě vážných onemocnění, mezi které patří např. rakovina, cukrovka, těžké popáleniny, transplantace životně důležitých orgánů, koma a řada dalších. Pojištění umožňuje získat dvě konzultace za rok. V případě neakutních zdravotních stavů je možné využít služby WorldCare International Ltd. za 50 % obvyklých poplatků. Konzultace zahrnuje poskytnutí posudku v písemné formě, navržení léčebného postupu nebo také uskutečnění konferenčního telefonického hovoru mezi ošetřujícím lékařem pojištěného a specializovaným lékařem z předního medicínského centra v USA. Návrh léčebného postupu od lékařů, kteří mají možnost využívat nejmodernější technologii, může významně pomoci ošetřujícímu lékaři pojištěného při stanovení vhodného způsobu léčby.