Skip Navigation
úvodní banner

Desatero výhod skupinového pojištění MetLife pro zaměstnance i zaměstnavatele

Desatero výhod skupinového pojištění MetLife pro zaměstnance i zaměstnavatele

Proč byste měli zvážit skupinové pojištění pro své zaměstnance?

Skupinové pojištění představuje pro zaměstnance i zaměstnavatele jedinečnou příležitost zajistit si finanční a zdravotní bezpečnost ve spolupráci s renomovanou pojišťovnou. Tato forma pojištění nabízí desítku výhod, které překonávají individuální životní pojištění a přinášejí klid a jistotu do každodenního života.

Desatero výhod skupinového pojištění

Zaměstnanci mohou v rámci skupinového pojištění získat díky zprůměrování rizik výrazně výhodnější podmínky, než je tomu u individuálního životního pojištění. 

 

I když zaměstnanci vlastní životní pojištění již mají, tím lépe. V případě nečekané události mohou peníze čerpat jak ze svého pojištění, tak ze skupinového a za mnohem méně peněz mohou být chráněni z více zdrojů.

 

Zaměstnanci mohou vstoupit do pojištění hned od počátku bez zkoumání zdravotního stavu. Klientům se nevyplatí otálet – budoucí choroba jim může dodatečný vstup zkomplikovat, případná pracovní neschopnost jej dokonce znemožnit.

 

Pojišťovna v případě smrti klienta plní i v případě, že pojistná událost nastala v souvislosti s nemocí diagnostikovanou ještě před počátkem pojištění. Zaměstnavatel tak může díky pojistnému plnění pomoci finančně zajistit rodinu zemřelého.

 

Pojistné platí zaměstnavatel, pro něho je výhodou, že pojistné je daňově uznatelnou položkou. Zaměstnanec sice z částky na pojistné odvádí povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň, ale jde jen na pár desítek korun.

 

Pro zaměstnance i zaměstnavatele je ideální, aby do pojištění byli zahrnuti všichni zaměstnanci hned od začátku. Ten, kdo nebude chtít, se musí aktivně odhlásit. Čím vyšší propojištěnost, tím nižší jsou sazby pojistného.

 

Pokud je firma sociální a myslí na své zaměstnance, je oblíbeným zaměstnavatelem a na trhu práce získává plusové body. Zaměstnanci jsou spokojení, oceňují péči o své finanční a zdravotní zabezpečení. 

 

Pojišťovna poskytne zaměstnavateli veškerý servis, nastaví jednoduše procesy, zajistí specialistu, který benefit představí, vše vysvětlí a následně pomůže s průběžnou agendou změn spojenou s nástupy a nástupy zaměstnanců i řešením pojistných událostí. MetLife je férovou pojišťovnou, před obnovou smlouvy provede vždy vyúčtování, takže firma platí jen reálný stav.

 

Zaměstnanci nemusí řešit žádnou administrativu spojenou s pojištěním, protože to za ně dělá zaměstnavatel. Je to úsporné a pohodlné.

 

Zaměstnavatelé mají klidné spaní. V pojišťovně získají spojence, který „přinese peníze“ v nečekaných situacích a mají účinný nástroj, který jim pomáhá mírnit fluktuaci a motivovat i udržet si klíčové lidi.