Skip Navigation

Skupinové životní a úrazové pojištění jako benefit pro zaměstnance Johnson & Johnson

AKCE

Pouze v únoru 2021 vstup do pojištění bez zkoumání zdravotního stavu.

Skupinové pojištění pro zaměstnance Johnson & Johnson
 • Benefit je plně hrazen zaměstnavatelem
 • Pojistníkem tedy majitelem smlouvy je zaměstnavatel, zaměstnanci nemusí podepisovat žádné dokumenty, smlouvy, pojistné krytí bez zkoumání zdravotního stavu do pojistné částky
 • Nadstandardní pojistné krytí ve srovnání s trhem
 • Čistě rizikové pojištění bez spořící složky
 • Pojistné krytí platné do doby platnosti platné pracovní smlouvy s Johnson & Johnson

Jaká připojištění benefit zahrnuje?

 • Smrt z jakékoli příčiny s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • Smrt následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • Trvalé následky úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
Pojištění smrti z jakékoli příčiny Collapsed Expanded

Co je kryto?

 •     Smrt následkem nemoci
 •     Smrt následkem úrazu
Pojištění smrti následkem úrazu Collapsed Expanded

Pojistnou událostí je smrt následkem úrazu

 • Za úraz se považuje jakékoliv působení zevních sil nebo vlastní tělesné váhy
 • Plnění je vyplaceno obdobně jako u pojištění z jakýchkoliv příčin
 • V případě smrti následkem úrazu je vyplaceno za krytí smrti z jakékoliv příčiny i za krytí smrti následkem úrazu, celkem tedy 3 násobek roční hrubé mzdy
Pojištění trvalých následků úrazu s progresí 250% Collapsed Expanded

Pojistnou událostí je trvalý následek úrazu

 • Plnění je vyplaceno dle závažnosti úrazu a to od „nejmenších“ ve výši 0,5% z pojistné částky až po ty nejzávažnější ve výši 250% pojistné částky
 • Plnění je vyplaceno pojištěnému zaměstnanci
 • Plnění je stanoveno na základě oceňovací tabulky, která uvádí % plnění pro jednotlivé úrazy

 

Příklad:

 • Vyražený zub - 0,5% pojistné částky
 • Ztráta jednoho oka - 40% pojistné částky (55% s progresí)
 

Dokumenty ke stažení