Uvažovali jste o tom, že půjdete darovat krev, ale nevíte, jak na to? Pak jsou následující řádky čtením přesně pro vás. V dnešním článku se zaměříme na to, jak vlastně dárcovství krve probíhá, jaké jsou konkrétní požadavky na potenciální dárce i jaké výhody vám mohou z darování krve vyplývat.

Každý třetí člověk potřebuje někdy za život krevní transfuzi, jen každý třicátý je však sám zároveň aktivním dárcem. Odběr krve je přitom bezbolestnou a poměrně rychlou záležitostí, díky které můžete zachránit něčí život. Stačí splnit několik základních podmínek a následně se rozhodnout, jaký typ dárcovství chcete poskytnout. Je totiž možné dostavit se k odběru plné krve, ale stejně tak pouze některé z jejích složek, např. krevní plazmy či destiček. Krev je tekutina stále ještě synteticky nenahraditelná, neexistuje žádná spolehlivá vědecká metoda schopná ji uměle vyrobit, a o to zásadnější dostatek vhodných dárců je. Krev totiž není možné dlouhodobě skladovat, vydrží čerstvá pouhých 42 dnů, poté je třeba nespotřebované zásoby zlikvidovat, protože jejich použití by mohlo být zdravotně závadné.

Existují čtyři krevní skupiny – A, B, AB a 0, přičemž všechny se vyskytují buď s kladným, nebo záporným Rh faktorem. Jednotlivá odběrná centra obvykle se svými dárci sdílí aktuální stav zásob, tudíž na jejich webových stránkách jsou snadno dohledatelné požadované krevní skupiny. Poptávka se mění v závislosti na množství potřebných pacientů s konkrétní krevní skupinou. Všeobecně platí, že lidé s krevní skupinou 0- jsou univerzálními dárci, protože jejich krev je v případě transfúze kompatibilní se všemi ostatními krevními skupinami. To však neznamená, že vaše krev, máte-li jinou krevní skupinu, je méně potřebná. Pro tělo je vždy nejpřirozenější přijímat krevní skupinu, jíž samo disponuje.

Když jdete na první odběr

Před první návštěvou odběrného centra si ověřte, jaké jsou aktuální kapacity zařízení, zda má o krev zájem a případně jaké dárce, respektive krevní skupiny momentálně upřednostňuje. Dárcem krve se může stát každý při splnění několika základních podmínek. Požaduje se věk od 18 do 65 let, hmotnost alespoň 50 kg a zdravotní způsobilost. Jakmile si vyberete konkrétní odběrné centrum, zjistěte si, zda můžete dorazit jen tak, nebo je potřeba se předem objednat. Obvykle to sice pro odběr plné krve není nutné, ale přesto je lepší být informován a vyhnout se tak případné zbytečné cestě.

Po příchodu do vámi zvoleného centra se nejprve zaregistrujete. K tomu je zapotřebí průkaz totožnosti a rovněž kartička pojištěnce. Nemusíte být nutně občanem České republiky, většinou se však vyžaduje dlouhodobý pobyt na našem území (tj. v délce alespoň tří měsíců) a schopnost domluvit se s obsluhujícím personálem česky. V některých transfúzních centrech je možná i komunikace v cizích jazycích, v takovém případě se však domluvte s konkrétním zařízením předem.

Po registraci, seznámení se s Poučením dárce krve a vyplněním Dotazníku pro dárce krve je proveden kontrolní odběr pro krevní obraz, následuje lékařská prohlídka. Pokud je s vaší krví vše v pořádku, může dojít k samotnému odběru. Ten trvá přibližně deset minut a odeberou vám přibližně 450 ml krve. K opakovanému odběru se můžete dostavit znovu za 8–10 týdnů, přičemž jsou dovoleny tři odběry ročně pro ženy a čtyři pro muže (některé transfúzní stanice uvádějí čtyři odběry ročně pro ženy a pět pro muže).

Aby nebyly výsledky krevního obrazu nijak zkresleny, 24 hodin před odběrem byste se měli vyvarovat veškerého alkoholu a tučných jídel, doporučuje se také dodržovat pitný režim (2–3 litry tekutiny za den, ideálně čisté vody). Pokud kouříte, poslední cigaretu si smíte zapálit 12 hodin před odběrem. V den odběru se doporučuje lehce posnídat, ideální je suchý rohlík a čaj, vyhnout byste se měli tučným potravinám a mléčným výrobkům.

Možná máte strach, jestli projdete vstupní kontrolou, není však třeba se zbytečně obávat. Existuje jenom málo důvodů, proč může být vaše krev shledána nevyhovující. Překážkou pro zařazení do registru dárců jsou především v minulosti prodělaná závažná onemocnění jako žloutenka typu B a C, tuberkulóza, syfilis či břišní tyfus, vhodnými dárci nejsou ani pacienti s nádorovým onemocněním. K dočasnému vyřazení z registru, obvykle na jeden či dva roky, může dojít, pokud jste prodělali např. žloutenku typu A, mononukleózu či boreliózu.

Nejen krví živ je dárce

Pokud se rozhodnete darovat krev, máte několik možností. Základem je darování plné krve, vedle toho však můžete darovat pouze některou krevní složku.  Pro každou z nich platí konkrétní pravidla, která se ve většině překrývají s pravidly pro darování plné krve, lišit se však může četnost odběrů. V drtivé většině případů je také nutné předchozí objednání, zařízení totiž ne vždy konkrétní krevní složku potřebuje.

Celkem častým je darování krevní plazmy, která se odebírá pomocí separátoru krevních složek, jenž dokáže jednotlivé složky oddělit, takže dárci je odebrána pouze plazma a zbytek krve vrácen do oběhu. Jeden odběr trvá zhruba půl až tři čtvrtě hodiny a přijdete při něm o 650–850 ml plazmy, konkrétní objem závisí na hmotnosti dárce. K odběru se můžete dostavit jednou za 14 dní, nicméně obvyklejší je interval v délce jednoho měsíce.

Darovat se dají i další krevní složky, konkrétně červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Obvykle se odebírají podle potřeby konkrétních pacientů, nikoli pravidelně. K odběru bílých krvinek a destiček je možné se dostavit jednou za 14 dní, obvyklejší je však dvojnásobný interval. Samotný odběr trvá něco přes hodinu. Darování červených krvinek probíhá spíše příležitostně, nejvíce žádaná je krevní skupina 0-, tedy univerzální dárce. Způsobilost dárce je limitována zvýšenou vstupní hodnotou hemoglobinu a váhou alespoň 70 kg. Darovat můžete 3x ročně v intervalu čtyř měsíců mezi jednotlivými odběry.

Tím posledním, co můžete darovat, jsou krvotvorné buňky. V takovém případě projdete podrobnějším vyšetřením, které vedle rozboru krve zahrnuje i vaše genetické znaky a další doplňující informace. Zároveň tímto můžete vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Jedinou podmínkou je věk od 18 do 40 let, váha alespoň 50 kg a dobré zdraví, v ideálním případě byste ani neměli trvale brát žádné léky. V českém registru dárců kostní dřeně je něco přes 30 tisíc osob, celosvětově je to zhruba 33 milionů lidí. Jedná se však o necelé jedno procento dospělé zemské populace, přičemž každé tři minuty je někde ve světě diagnostikována jedna osoba s poruchami krvetvorby. Bohužel jen pro zlomek těchto pacientů se podaří najít vhodného dárce.

Jaké výhody dárcovství přináší

Darování plné krve je bezplatné a zároveň jej každý podstupuje bez nároku na odměnu. V případě odběru jen některé krevní složky ale některá zařízení nabízejí finanční kompenzaci, obvykle v řádu několika set korun. Z dárcovství však pro vás mohou plynout i jiné výhody. V den odběru máte například ze zákona nárok na pracovní volno. Jako pravidelný dárce také můžete uplatňovat slevu na daně v hodnotě odpočtu 3 000 Kč z daňového základu za jeden odběr. Některé pojišťovny (MetLife mezi nimi) zase nabízí zajímavé slevy na pojištění. Dárcovství je oceňováno i Českým červeným křížem formou pamětní plakety.