Existuje poměrně široká skupina lidí, která vnímá, že by se jim životní pojištění hodilo a měli by si ho pořídit, zároveň to ale ještě neudělali, protože nemají čas, nepřišla ta správná příležitost, nemají chuť to řešit, nevědí, kde začít… Patříte do této skupiny? Nebo prostě jen chcete načerpat nějaké základní informace? Čtěte :)

1. Je na vás někdo závislý? Pojištění by mělo být samozřejmost.

Pokud máte děti nebo někoho dalšího blízkého, kdo je závislý na vašem příjmu, mělo by pro vás správně nastavené životní pojištění být samozřejmostí. Kromě pokrytí primárního rizika smrti z jakýchkoliv příčin zvažte i připojištění tzv. „velkých rizik“ - invalidity (též z jakýchkoliv příčin – nemoci i úrazu), závažných onemocnění a trvalých následků úrazů – ta bohužel také dokážou člověka na velmi dlouho (ne-li nadobro) vyřadit z pracovního procesu a nepříjemně zatočit s rodinným rozpočtem. Hlavní cíl pojištění je jasný – zabezpečit příjmy rodiny a pomoci zachovat její životní standard pro případ, že se vám něco vážného stane.

2. Spočítejte si to

Jde vám hlava kolem z toho, na kolik se pojistit? Roli při stanovení pojistné částky by měla hrát celá řada faktorů jako příjem a závislost na něm, životní standard, finanční rezervy, ale také věk. Vždy vycházejte z konkrétní finanční situace vaší rodiny - dejte „na hromadu“ výši příjmů a nezbytných závazků (nájem, hypotéka, další úvěry, náklady na jídlo atd.) a obzvlášť jste-li hlavním živitelem rodiny, zkuste alespoň rámcově spočítat, kolik peněz by vaše rodina potřebovala na zajištění běžného chodu domácnosti (včetně splátek úvěrů), aby se v případě vaší smrti nedostala do existenčních potíží. Kromě základního rizika smrti z jakýchkoliv příčin zvažte také již zmíněná připojištění dalších „velkých rizik“ – invalidity, trvalých následků úrazů a závažných onemocnění. Stále tápete? Odborníci často zmiňují, že optimální částka v případě pojištění rizika smrti u živitele rodiny by měla odpovídat třem až pěti ročním příjmům. V případě, že měsíčně berete 25 tisíc čistého, měli byste tedy uvažovat o částce alespoň v rozmezí 900 tisíc 1,5 milionu korun. Čím více nezbytných závazků a závislých členů rodiny, tím vyšší částku byste měli zvolit. U pojištění invalidity se pak lidem v produktivním věku mladším 40 let doporučuje zvážit částku v rozmezí 1 – 2,5 milionů korun.

3. Nekouříte? Žijete zdravě? Nebojte se to použít!

Dobrá kondice a zdravý životní styl snižují pravděpodobnost výskytu celé řady zdravotních problémů. Vědí to všichni, i pojišťovny. Některé z nich proto tuto skutečnost zohledňují ve výpočtu pojistného a lidem se zdravým životním stylem nabízejí lepší podmínky. Nekouříte? Chodíte na pravidelnou prevenci? Poohlédněte se po pojišťovně, kterou toto bude zajímat a můžete získat zajímavé slevy na pojistném v řádech až desítek procent.

4. I nižší pojistná částka je lepší než žádná

Spočítali jste si, jak vysoké životní pojištění byste potřebovali, aby bylo v případě potřeby schopné pokrýt finanční potřeby vaší rodiny a pojistné je příliš vysoké? Nejprve zrevidujte jednotlivá připojištění (Opravdu potřebuje pojištění drobných úrazů?). Stále to nestačí? Zkuste trochu snížit požadavky na pojistné částky. Je rozhodně lepší uzavřít pojištění s nižšími pojistnými částkami a po nějaké době je navýšit, než nemít žádné a pak se dostat do situace, kdy ho potřebujete. Navíc – čím dříve pojištění uzavřete, tím lépe pro vaši peněženku – věk je totiž jedním z faktorů, které přímo ovlivňují výši pojistného, které budete platit.

5. Poptejte se v práci

Ne, nemáme na mysli sondování u kolegů, jak mají nastavené pojistné částky a kolik za své pojištění platí. Zjistěte si, zda vám zaměstnavatel v rámci benefitů nenabízí příspěvek na životní pojištění. V České republice je to velmi oblíbený a rozšířený benefit, je tedy možné, že ho můžete využívat i vy, jen o tom doposud nevíte. Někteří zaměstnavatelé kromě toho nabízí také například skupinové rizikové pojištění (úrazové či pojištění nemoci) nebo pojištění rodinných příslušníků zdarma či za zvýhodněné sazby. Nebojte se tyto benefity využít.

6. I životní pojištění občas potřebuje změnu

Životní pojištění obvykle uzavíráte na celou řadu let dopředu, ale parametry vybíráte už na začátku. Je tedy naprosto normální, že čas od času bude třeba udělat změnu, většinou s nějakou větší životní událostí. Požadavky na pojistné krytí většinou rostou se svatbou, narozením potomků, pořízením většího bydlení atd. Mohou však také poklesnout, například v okamžiku, kdy už jsou děti dospělé a starají se samy o sebe. Stejně tak se v průběhu života mohou měnit požadavky na připojištění. Zkuste si tedy s každým životním milníkem vzpomenout na své životní pojištění a zamyslet se, zda nepřišel čas na jeho úpravu.

7. Reputace a finanční stabilita pojišťovny hrají roli

Při výběru pojišťovny važte především rozsah pojistného krytí a cenu, za kterou vám pojištění nabízí, v úvahu však berte i její celkovou reputaci – jaké má zázemí? Jak se jí dlouhodobě na lokálním trhu a ve světě daří? Nezapomeňte, že životní pojištění sjednáváte na celou řadu let, takže tento faktor hraje nezanedbatelnou roli.

8. Dobrá rada nad zlato

Neuzavírejte životní pojištění bez bližších informací. Někteří lidé preferují začít osobními radami a vysvětlováním ze strany zkušených profesionálních poradců, jiní dávají přednost samostudiu například na internetu a teprve poté vše konzultují. Ať už vám vyhovuje kterákoliv varianta, přistupujte k životnímu pojištění zodpovědně a načerpejte informace, které vám usnadní rozhodování. Máte pocit, že nerozumíte základním věcem, zatímco všichni kolem vás se perfektně orientují? Nebojte, dost často je to přesně naopak. Pamatujte, že žádný učený z nebe nespadl a žádná otázka není hloupá.