Jak vybrat kvalitní pojištění invalidity?

Mezi nejčastější uzavíraná pojištění patří pojištění úrazové. To je logické, protože když se vám stane něco nečekaného a náhle vypadnou příjmy, je třeba vykrýt potřebné finanční náklady pro řádnou rekonvalescenci. Co když ale přijde trvalá pracovní neschopnost a vaše příjmy se sníží na minimum na mnohem delší dobu, v některých případech až do konce života? Pro tyto situace je tu možná to nejdůležitější pojištění, které byste měli mít – pojištění invalidity. Zejména pokud si chcete pokrýt všechny náklady spojené s léčbou a zároveň udržet stejný životní standart pro celou rodinu, nemluvě o nákladech spojených s invaliditou (úprava bytu nebo domu na bezbariérový apod.). Na trhu je spousta pojištění trvalé invalidity, pokud tedy plánujete nějaké sjednat, vybírejte opravdu pečlivě. Dobře nastavené pojištění je zárukou kvalitního trvalého zajištění.

Proč zrovna pojištění proti invaliditě?

V České republice se zaznamenala větší četnost sjednání pojištění na smrt nežli na invaliditu. Důležité je však si uvědomit, že je pravděpodobnější, že se stanete invalidou, než že zemřete v produktivním věku. Navíc je finanční zatížení v invaliditě mnohem vyšší než v případě úmrtí. Statistiky mluví jasně, až 60 % lidí v invalidním důchodu je mladších 55 let.*

Mnoho lidí si bohužel neuvědomuje, že invalidním se člověk nestane pouze z důvodu úrazu. Možná vás to překvapí, ale pouhých 5 % případů invalidity je způsobeno úrazem. Nejčastějšími příčinami invalidity jsou poruchy svalové a kosterní soustavy, oběhové soustavy či poruchy duševního zdraví. *

Co je třeba vědět před sjednáním?

Věděli jste, že některé pojišťovny rozdělují své klienty, do takzvaných rizikových skupin? Někteří klienti jsou dokonce nepojistitelní a v lepších případech platí „pouze“ vyšší pojistné. Přirozeně mezi první nejméně rizikovou skupinu patří lidé, kteří pracují jako administrativní pracovníci nebo manuálně na minimální úrovni. Do druhé rizikové skupiny patří například mechanici s těžkou technikou či policisti a třetí rizikovou skupinou jsou povolání s extrémními riziky (např. práce ve výškách nebo v dolech). Pokud tedy víte, že patříte to rizikovějších skupin, vyplatí si vybrat pojišťovnu, která jednotlivé rizikové skupiny nerozlišuje.

Součást dostatečně kvalitního pojištění by také měla být nevypověditelnost ze strany samotné pojišťovny. Oč se jedná? Někdy se stane, že klient onemocní, pojišťovna ho vyplatí a poté vypoví různá rizika. To je vzhledem k možnému zhoršení stavu invalidity (například invalidita II. stupně může progresivně vzrůst na III. stupeň) zdraví ohrožující. Klienti pak totiž přichází o další potřebné finanční prostředky pro svou léčbu. Proto je dobré zařídit si takové pojištění, které budete moci vypovědět pouze a jen vy.

Pojišťovny mají také takzvanou čekací dobu na nemoc. Ta se pohybuje od dvou měsíců až po 2 roky. Zjistěte si proto předem, jakou dobu budete muset čekat, protože v takových chvílích, je čas velmi rozhodující faktor.

Vždy vyžadujte něco navíc

Je dobré si také zjistit, co pojišťovny nabízejí navíc. Můžete se setkat například s poskytnutím takzvané OPCE, tedy možnost budoucího zvýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu pojištěného, v zásadních změnách a potřebách klienta jako je zřízení hypotéky, narození potomka ale i svatba, a to až o 100 % pojistné částky.

„V naší pojišťovně rozlišujeme až 4 stupně invalidity a nabízíme stoprocentní okamžitou výplatu ze všech stupňů,“ říká Marek Bajer, produktový ředitel MetLife a dodává: „Klienti si mohou vybrat také z pevné pojistné částky po celou dobu pojištění, lineárně nebo anuitně klesající pojistné částky, která je vhodná k zajištění hypotečního úvěru či formou penze s pravidelným 3 % ročním navyšováním a výplatou až do důchodového věku klienta.“

Když prostě vybíráte kvalitní pojištění, dobře si jej promyslete a vždy důkladně porovnejte s ostatní konkurencí na trhu. V případě plnění pak plnou a dlouhodobou finanční oporu nesmírně oceníte. Zejména v těchto případech se vyplácí nešetřit a zaopatřit veškerá možná rizika.

*Interní analýza MetLife, statistika ČSSZ