Vyplatí se investovat do pojištění zaměřeného pouze na ženy?

Existuje celá řada různých druhů pojištění. Od těch, které si zakládá převážná část lidí, jako je pojištění úrazové nebo životní, až po celé spektrum pojištění různých specifických nešťastných událostí. Lidé chápou důležitost pojistky, která jim dá potřebnou jistotu, žít jaksi uvolněně a s klidem. V životě ženy přijde také období, kdy pocit bezpečí a jistoty potřebuje cítit dvojnásob. Proto se pojišťovny začaly také zaměřovat přímo na ženy a vytvořily produkt, který jim zajistí klidné spaní například i během těhotenství.

Když přijdou radosti rovnou dvě

S narozením dítěte přichází spousta radosti a nové lásky, ale také starosti. Rodina je náhle finančně zatížena o náklady spojené s řádnou péčí o miminko. Každý rodič se přirozeně snaží na tuto situaci připravit, co se ale stane, když nastane překvapení, se kterým jste nepočítali? Podle průzkumu společnosti MetLife* se v České republice narodí ročně až 1600 dvojčat.

V MetLife proto, jako v jedné z mála společností, ve svém pojištění nabízí k plnění 10% bonus v případě narození dvojčat a 20% u trojčat a vícerčat.

Nečekané komplikace

Naneštěstí mohou nastat i méně příjemné životní situace, podle téhož průzkumu* se v České republice narodí až 4% dětí s vrozenou vadou a procento neustále roste. Se závažností diagnózy přirozeně rostou i finanční náklady, a tím se může snížit kvalita života. V takových případech jsou matky bez pojištění odkázány na své úspory či různé neziskové spolky.

„Smyslem pojištění není počítat s tím, že se nám v životě stanou špatné věci, ale být pouze připraveni na všechno, co může přijít,“ vyvrací klišé, které mnohdy koluje o pojištění Marek Bajer, produktový ředitel MetLife a dodává: „V těch případech, kdy se opravdu něco stane a člověk prožívá psychicky náročné období, je důležité disponovat s vyššími finančními prostředky, které mnohdy pokryjí drahé náklady na různé léčby.“

Mezi vrozené vady dětí, které pojišťovna MetLife hradí až 200% plněním patří Downův syndrom, rozštěpy páteře, rtu a patra, zúžení aorty, vrozené srdeční vady a jícnu nebo nemoc křehkých kostí. V případě komplikovaného porodu či těhotenství však není ohroženo pouze dítě, ale i rodička. Od roku 1975 do roku 2015 průzkum* uvádí téměř tří procentní nárůst komplikací během těhotenství, ačkoliv úroveň našeho zdravotnictví stále stoupá. Mezi ně patří například riziko mimoděložního těhotenství, embolie plodovou vodou, porucha srážlivosti krve či rakovina placenty. V krajních případech může nastat i smrt rodičky. MetLife v těchto náročných chvílích slibuje pro rodinu neobvykle vysoké 400% plnění, pro dostatečnou finanční oporu v těžké životní situaci, která hluboce zasáhne zbytek rodiny.

Asistované reprodukce

MetLife pojišťovna jako jedna z mála nabízí také financování asistované reprodukce. Jedno umělé oplodnění nehrazené veřejným pojištěním se pohybuje v částkách od 60 000 až 80 000 Kč. Za minulý rok bylo provedeno 14 688 cyklů IVF asistované reprodukce, při čemž největší úspěšnost je do 34. roku ženy a dosahuje až 20,1% úspěšnosti donošených dětí. Zatímco po čtyřiceti je šance donošení dítěte pouze 3,4%. Mnohým ženám se nedaří otěhotnět ani při prvním pokusu, proto se toto pojištění vztahuje také na kompletní financování druhého cyklu asistované reprodukce.

Čísla na závěr

Možná vás nepřekvapí nyní už klesající tendence průměrného věku prvorodičky. Podle průzkumu* nejnižší průměrný rok věku, kdy žena porodila své první dítě, byl rok 1985 s číslem 24,6 let. Naopak nejvyššího čísla dosáhl rok 2015, kdy byl průměr na 30,1 letech. V minulém roce klesl průměr věku prvorodiček na 28,2 let.

Pokud tedy plánujete miminko nebo jste dokonce v očekávání, stojí určitě za uvážení pořídit si speciální pojištění Pro Ženy. Vy si pak budete moci už jen užívat a těšit se z nejkrásnějšího období, které život nabízí. A jakoukoliv neočekávánou situaci vám výrazně ulehčí nabité finanční prostředky, se kterými můžete udělat maximum pro vyřešení daného problému.

*Interní analýza MetLife, ÚZIS, ČSÚ